Bestuur

De Beroepsorganisatie Kindbehartiger wordt vertegenwoordigd door de volgende Bestuursleden:

2a10875Lianne van Lith – Voorzitter
Lianne van Lith is een betrokken vertrouwenspersoon die knelpunten zo praktisch mogelijk probeert op te lossen. Zij begeleidt individuele en gezamenlijke processen die met name zijn toegespitst op de vragen van ouders en kinderen. Mensen begeleiden in het blijven communiceren met elkaar, of in het hernieuwde contact aangaan, staat daarbij centraal. Lianne is ervan overtuigd dat iedereen de oplossing voor de eigen situatie in zich heeft. Lianne zet zich graag in om mensen te faciliteren om deze oplossingen weer in het vizier te krijgen en uit te voeren. Lianne is naast MfN-registermediator/Familiemediator, coach en trainer, ontwikkelaar van het Zandkastelenprogramma en het OKEE-begeleidingstraject en treedt op als Bijzondere Curator in Jeugdzaken. Lianne is mede auteur van het helpboek voor kinderen met gescheiden ouders: ‘Bang, Boos, Blij’ alsmede het boek ‘Ouders uit elkaar, heb ik dat!’ Zij is tenslotte één van de directieleden van Stichting Ouders uit elkaar alsmede de verbindende schakel vanuit de Beroepsorganisatie Kindbehartiger naar de Stichting Kwaliteit Kindbehartiger.


Margó Spekschoor– Penningmeester
Margó Spekschoor is al ruim 10 jaar personen- familie- en jeugdrechtadvocaat bij Van Kempen c.s. Advocaten. Margó is in 1997 Nederlands recht gaan studeren en werd na haar afstuderen in september 2002 beëdigd als advocaat. Tot eind 2005 is zij vervolgens werkzaam geweest in de advocatuur. In 2006 verhuisde zij naar New York om te kijken of de advocatuur echt haar passie was of dat ze in een ander vakgebied zou kunnen bereiken waar ze voor staat, het helpen van mensen en met name kinderen in achterstandsposities. In New York werkte ze voor de non-profit organisaties WEDO (een organisatie die opkomt voor de rechten van vrouwen) en IHAD, een welzijnsorganisatie gericht op kinderen in achterstandswijken. In het najaar van 2007 keerde zij terug naar Nederland. De ervaring in New York beseffen dat haar wens om mensen en dan vooral kinderen bij te staan, nog altijd het beste één op één gerealiseerd kon worden door weer de advocatuur in te gaan.
Margó is een deskundig, betrokken en oplossingsgerichte advocaat, die oog heeft voor alle aspecten van een zaak. Ze probeert met haar cliënten een traject uit te zetten voor de toekomst, waarbij de kinderen een belangrijk gespreksonderwerp zijn. Zij kent (en verwijst naar) alle professionals of programma’s die op het gebied van complexe scheidingen aangeboden worden. Daarnaast heeft ze ruime expertise op het gebied van het jeugdrecht. Margó staat bijvoorbeeld cliënten bij waarvan de kinderen uit huis zijn geplaatst, dan wel waar een Veilig Thuis melding over is gedaan.
Margó heeft meegewerkt aan een werkgroep van de Gemeente Amsterdam inzake complexe scheidingen met het doel complexe scheidingen vroegtijdig te signaleren en te voorkomen.
Ook doceert ze samen met Marieke Lips de juridische dag van de opleiding: bijzondere curator in jeugdzaken bij Medling.
Verder is Margó per 1 mei 2019 aangesloten bij het Scheidingsteam van Ouders online
Margó is tenslotte vanaf het begin betrokken geweest bij de Beroepsorganisatie Kindbehartiger en het ontstaan van de rol van de Kindbehartiger. Ze heeft de organisatie zien ontstaan, groeien en professioneler zien worden. Ze volgt de ontwikkelingen met betrekking tot de stem van kinderen in scheidingssituaties op de voet. Als bestuurslid van de Beroepsvereniging hoopt ze dat nog meer in de praktijk te kunnen brengen.


femke9Femke van der Spoel – Secretaris

Het verbinden van ouders en kinderen in scheidingssituaties dat is waar Femke van der Spoel naar streeft. Als partners uit elkaar, maar als ouders voor de kinderen samen verder, waarbij kinderen mogen zijn wie ze zijn en mogen voelen wat ze voelen, in vrijheid en in verbinding met beide ouders.
Femke is 15 jaar werkzaam geweest binnen de jeugdzorg waarbij zij veel ouders en kinderen heeft ondersteund in uiteen lopende situaties. Mede door haar werkervaring in de jeugdzorg gelooft zij dat in het werken met ouders en kinderen in scheidingssituaties een andere aanpak gewenst is. Inmiddels is zij mediator en heeft zij haar eigen praktijk in omgangsbemiddeling. Daarnaast is zij tevens werkzaam als Kindbehartiger waarbij zij kinderen bijstaat in scheidingssituaties. Femke is zich bewust van de kwetsbaarheid van kinderen en het belang dat kinderen de kans krijgen zich in vrijheid te uiten. In het werken met ouders gaat zij uit van het vertrouwen dat iedere ouder handelt vanuit zijn beste vermogen. Zij richt zich hierbij op het ontwikkelen van meer bewustzijn bij ouders zodat het hen lukt om weer volledig aanwezig te zijn bij de kinderen. Samen met andere professionals ontwikkelt zij nieuwe initiatieven ten behoeve van ouders en kinderen in scheidingssituaties, die uitgaan van mogelijkheden, positiviteit en vertrouwen.