Wat kan een Kindbehartiger betekenen voor kinderen en hun ouders in een scheidingssituatie? 
De Kindbehartiger is er als belangenbehartiger en vertrouwenspersoon voor ieder kind in een scheidingssituatie. De Kindbehartiger werkt vanuit het IVRK en biedt psychosociale ondersteuning, niet zijnde therapie of behandeling. Dat is niet altijd (direct) nodig. De stem van ieder kind verdient wel een plek binnen het scheidingsproces. De Kindbehartiger zorgt er dan ook voor dat de beleving van ieder kind helder wordt, plaatst deze samen met het kind in perspectief, doet aan observatie, geeft uitleg en vertaalt de stem van het kind naar ouders/verzorgers en waar nodig via een verslag met advies naar het juridisch speelveld. Binnen de ondersteuning wordt steeds de regie gevoerd vanuit de positie en belangen van het kind.

De Kindbehartiger heeft als doel om ieder kind met een vertrouwd en veilig gevoel verder te laten gaan na de scheiding.

De ondersteuning van een Kindbehartiger biedt:

  • Uitleg aan kinderen over de scheidingssituatie;
  • Een vertaalslag van de stem van kinderen mede kijkend naar de context waarin een kind zich beweegt;
  • Inzicht in de (gezins)positie, hechting, ontwikkeling, beleving en wensen van kinderen;
  • Inzicht en tools over de manier van communiceren als ouders en het effect hiervan op kinderen;
  • Aandacht voor de beleving van ouders, emoties die bij een scheiding komen kijken en hoe hiermee in het belang van de kinderen om te gaan;
  • Een handreiking voor de nieuwe gezinssituatie na de scheiding zodat de regie kan worden behouden voor de toekomst;
  • Tools over praktische zaken, de verdeling van de dagelijkse zorg en de opvoeding van de kinderen na een scheiding;
  • Verslaglegging en advisering;
  • Waar nodig samenwerking met instanties en andere professionals;
  • Deskundigheid en transparantie.

Kinderen kunnen ook jaren later de nodige impact voelen van een eerdere scheidingssituatie en dit op externe wijze uiten of intern voelen. Denk aan verminderde schoolresultaten, opgekropte gevoelens, gedragsveranderingen of zich afkeren van ouders of een van de ouders. Ook dan kan een Kindbehartiger ondersteunen. Voor hele jonge kinderen kan de Kindbehartiger optreden als het ‘verlengstuk’ van de stem van het kind. Dit zodat ieder kind zijn of haar positie geborgd ziet richting de toekomst en er niet over de hoofden van kinderen heen wordt besloten.

De manier waarop kinderen na de scheidingssituatie van hun ouders mogen en kunnen blijven houden is belangrijk. Het filmpje is gebaseerd op een traditioneel gezin en biedt een voorbeeld van wat de Kindbehartiger kan doen. Wij zijn er ook bij duo-ouderschap en voor samengestelde gezinnen.


Contact

Sta je als ouder(s) op het punt om uit elkaar te gaan of bijvoorbeeld op het punt om een juridische procedure op te starten? Overweeg dan ook om advies in te winnen bij een Kindbehartiger. Neem langs deze weg contact op voor een vrijblijvende kennismaking.

Aanvullende informatie
Lees hier meer over de werkwijze
Veelgestelde vragen
Kindbehartiger Flyer
English information

De Kindbehartiger is opgenomen in de wegwijzer kind en scheiding van het Nederlands Jeugdinstituut en staat vermeld op de website kinderrechten.nl onder het kopje ‘scheiding’.
De Kindbehartiger is opgenomen in het jaarboek van de Janusz Korczak Stichting, als grondlegger van Kinderrechten.