Training Kindbehartiger


Tijdens de training Kindbehartiger doorlopen potentiële nieuwe Kindbehartigers, die de eerste ronde van de selectieprocedure vanuit de Beroepsorganisatie Kindbehartiger zijn doorlopen:
– Het curriculum Familie- en Jeugdrecht
– Het curriculum over de Kindbehartiger en kinderen in een scheidingssituatie
– Het curriculum over rouw, verlies en conflict
– Het curriculum dossiervorming en verslaglegging als Kindbehartiger
– Meldcode training voor Kindbehartigers

Er wordt tijdens de trainingsdagen ingegaan op het werkveld waarbinnen de Kindbehartiger opereert, het juridisch kader wordt belicht en de werkwijze van de Kindbehartiger wordt uiteen gezet aan de hand van casuïstiek.

Na dag 1 van training Kindbehartiger hebben potentiële nieuwe Kindbehartigers:

 • Kennis van de rol van de Kindbehartiger en het juridisch speelveld;
 • Kennis van de belangrijkste bepalingen uit het Familie- en Jeugdrecht;
 • Inzicht in de rol van de bijzondere curator in Jeugdzaken en het verschil met de rol van de Kindbehartiger;
 • Een rechtsvergelijking met het buitenland;
 • Inzicht in de rol van de Raad voor de Kinderbescherming en Jeugdbescherming;
 • Kennis van de kinderbeschermingsmaatregelen;
 • Kennis van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind;
 • Inzicht in het fenomeen Kinderontvoering;
 • Begrip van enkele uitgangspunten vanuit het Internationaal Privaatrecht.

Na dag 2 van de training Kindbehartiger hebben potentiële nieuwe Kindbehartigers:

 • Inzicht in de ontwikkelingsfasen van kinderen;
 • Inzicht in de impact van een scheiding;
 • Inzicht in de gespreksvoering met kinderen in een scheidingssituatie;
 • Kennis van de rol van de Kindbehartiger binnen de jeugdsector;
 • Kennis van het speelveld waarin de Kindbehartiger zich beweegt;
 • Kennis van enkele belangrijke samenwerkingspartners voor de Kindbehartiger;
 • Kennis van diverse interventies;
 • Inzicht in de werkwijze van de Kindbehartiger, de Beroepscode Kindbehartiger en het Protocol Kindbehartiger.

Na dag 3 van de training Kindbehartiger hebben potentiele nieuwe Kindbehartigers:

 • Kennis van rouw en verlies;
 • Kennis van conflicten bij ex-partners;
 • Kennis van het HART model en begrip van de toepasbaarheid in de praktijk als Kindbehartiger.

Tijdens de fysieke trainingsdagen wordt geoefend met casuïstiek.

Na de fysieke trainingsdagen – Online training verslaglegging & dossiervorming
Deze training wordt online aangeboden via de Augeo Leeromgeving. De training wordt binnen 7 werkdagen na het inleveren van het eerste thuiswerk gedeelte van de fysieke trainingsdagen gevolgd waarbij de opdracht wordt ingediend.
In de videopresentatie wordt uitgelegd wat de belangrijkste criteria zijn bij dossiervorming en verslaglegging. Aan de hand van een fictief voorbeeldverslag wordt geoefend met verslagleggen. Nadat het verslag met advies is doorgelezen, beoordeelt de professional het verslag per criterium aan de hand van het beoordelingsformulier in de leeromgeving. De beoordeling op het fictieve verslag wordt ingeleverd via: info@kindbehartiger.nl

Trainers
De trainingsdagen worden verzorgd door Marieke Lips als ontwikkelaar van het functieprofiel van de Kindbehartiger en vanuit haar praktijk KidsInbetween. De online training is ontwikkeld door Marieke Lips en Eva Fabius.
Tineke Rodenburg treedt op als docent rondom het stuk rouw, verlies en conflicten.

Thuiswerk en certificering
De trainingsdagen worden afgerond met thuiswerkopdrachten, waarbij het theoretisch kader wordt getoetst alsmede casuïstiek moet worden uitgewerkt. De thuiswerkopdrachten worden beoordeeld, waarna bij een voldoende beoordeling het Certificaat Kindbehartiger kan worden afgegeven. Bij onvoldoende beoordeling wordt contact opgenomen met de deelnemer, waarna de eenmalige mogelijkheid tot herkansing wordt geboden.

Accreditatie
De training tot Kindbehartiger is sinds 1 april 2016 geaccrediteerd bij het SKJ.

Het accreditatienummer: SKJ198513
Geaccrediteerde punten: 27.00

Kosten
De kosten bedragen 795 euro vrijgesteld van BTW voor de trainingsdagen inclusief de online te volgen training verslaglegging en dossiervorming. Op de eerste dag wordt een reader uitgedeeld.
Het boek Jeugdrecht begrepen bedraagt 29,60 euro en dient te worden aangeschaft.
Annulering kan kosteloos tot 14 dagen voorafgaand aan de training.
Bij annulering tussen 14 en 7 dagen wordt 50% van het factuurbedrag in rekening gebracht. Na 7 dagen is 100% van het factuurbedrag verschuldigd.
Betaling geschiedt via facturering vanuit KidsInbetween met een betalingstermijn van 14 dagen.

Data
Data worden vastgesteld aan de hand van het aantal potentiële kandidaten dat de selectieprocedure van de Beroepsorganisatie Kindbehartiger is doorlopen.

 • In het voorjaar van 2018 zullen nieuwe trainingsdata ingepland worden. Er wordt daarbij gekeken welke regio’s nog Kindbehartigers nodig hebben. Op dit moment gaat de Beroepsorganisatie Kindbehartiger eerst met de bestaande groep verder de diepte in.

Locatie
Lumierestraat 63 te Amsterdam IJburg. Parkeren voor de deur of met het OV tram 26 naar IJburg (halte Lumierestraat) vanaf Amsterdam Centraal.

Studieduur
De studieduur is als volgt:

 • 13 opleidingsuren
 • 8 uur theoriestudie
 • 8 uur thuiswerkopdrachten

Totaal van 29 uur studiebelasting.

Literatuur
De volgende literatuur is verplicht gesteld:

Ondersteuning
Ondersteuning wordt voorafgaand, tijdens en na de trainingsdagen aangeboden via KidsInbetween (www.kidsinbetween.nl).

Traject na certificering
Na kwalificatie als Kindbehartiger dient de op maat gemaakte wettelijk verplichte training Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling te worden gevolgd voor de beroepsgroep (training van dagdeel), deze bedraagt 100 euro vrij van BTW. Vanuit de Beroepsorganisatie Kindbehartiger worden aanvullende trainingen aangeboden ter nadere specialisatie. Tevens neemt iedere Kindbehartiger deel aan intervisie bijeenkomsten in de eigen regio met collega Kindbehartigers.

Totale kosten training en lidmaatschap

 • Training tot Kindbehartiger, inclusief online training verslaglegging & dossiervorming en de Meldcode training Kindbehartiger: 895 euro vrij van BTW.
 • Eenmalige registratiekosten Register Stichting Kwaliteit Kindbehartiger: 100 euro vrij van BTW.
 • Lidmaatschap Beroepsorganisatie Kindbehartiger: 175 euro vrij van BTW, naar evenredigheid te berekenen vanaf moment van instroom.
 • Bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor Kindbehartigers: 78,65 euro inclusief assurantiebelasting
 • Totaal: 1.248,65 euro

Vul het bijgaande formulier intakeformulier-tot-kindbehartiger toe en stuur deze samen met je CV en motivatie naar: info@kindbehartiger.nl