Opleiding tot Kindbehartiger


Op dit moment wordt de huidige Kindbehartiger opleiding omgezet naar een Post HBO opleiding Kindbehartiger met Post HBO accreditatie. Dit betekent dat er geen deelnemers meer worden aangenomen voor de oude opleiding. De intentie is dat in het voorjaar van 2019 de Post HBO opleiding van start zal gaan waarover nadere informatie later dit jaar zal volgen.

Er geldt een eerste ronde qua selectieprocedure vanuit de Beroepsorganisatie Kindbehartiger voor professionals die zich aanmelden.

De eerdere curricula waren als volgt en worden momenteel uitgebreid met modules volledig passend bij dat wat de rol van de Kindbehartiger met zich meebrengt:
– Het curriculum Familie- en Jeugdrecht
– Het curriculum over de Kindbehartiger in de praktijk en de werkwijze van de Kindbehartiger
– Het curriculum over rouw, verlies en conflict alsmede het HART model
– Het curriculum over de Meldcode voor Kindbehartigers
– Het curriculum over Ouderonthechting
– Het curriculum dossiervorming en verslaglegging als Kindbehartiger

Er zal ook tijdens de nieuwe Post HBO opleidingsdagen worden ingegaan op het werkveld waarbinnen de Kindbehartiger opereert en de werkwijze van de Kindbehartiger zal uiteen worden gezet mede aan de hand van casuïstiek en oefenopdrachtem.

De inrichting van de eerdere opleidingsdagen worden voor nu nog vermeld op de website omdat deze materie zal worden meegenomen in de nieuwe Post HBO opleiding.

Na dag 1 van de opleiding tot Kindbehartiger hebben potentiële nieuwe Kindbehartigers:

 • Kennis van de rol van de Kindbehartiger en het juridisch speelveld;
 • Kennis van de belangrijkste bepalingen uit het Familie- en Jeugdrecht;
 • Inzicht in de rol van de bijzondere curator in Jeugdzaken en het verschil met de rol van de Kindbehartiger;
 • Een rechtsvergelijking met het buitenland;
 • Inzicht in de rol van de Raad voor de Kinderbescherming en Jeugdbescherming;
 • Kennis van de kinderbeschermingsmaatregelen;
 • Kennis van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind;
 • Inzicht in het fenomeen Kinderontvoering;
 • Begrip van enkele uitgangspunten vanuit het Internationaal Privaatrecht.

Na dag 2 van de opleiding tot Kindbehartiger hebben potentiële nieuwe Kindbehartigers:

 • Inzicht in de ontwikkelingsfasen van kinderen;
 • Inzicht in de impact van een scheiding op kinderen en hun ouders;
 • Inzicht in de gespreksvoering met kinderen in een scheidingssituatie in lijn met hun ontwikkelingsfase;
 • Kennis van de rol van de Kindbehartiger binnen de jeugdsector;
 • Kennis van het speelveld waarin de Kindbehartiger zich beweegt;
 • Kennis van belangrijke samenwerkingspartners voor de Kindbehartiger;
 • Kennis van diverse interventies;
 • Inzicht in de werkwijze van de Kindbehartiger, de overeenkomst Kindbehartiger, de Beroepscode Kindbehartiger en het Protocol Kindbehartiger.

Na dag 3 van de opleiding tot Kindbehartiger hebben potentiele nieuwe Kindbehartigers (deze middag wordt opgedeeld in twee delen):

 • Kennis van rouw en verlies bij ouders en kinderen;
 • Kennis van conflicten op ex-partnerniveau;
 • Kennis van het HART model en begrip van de toepasbaarheid hiervan in de praktijk als Kindbehartiger;
 • Kennis van Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling;
 • Kennis van de te doorlopen stappen van de Meldcode;
 • Inzicht in signaleren van zorgen en onderscheid maken feiten en meningen.
 • Inzicht in wanneer over te gaan melden en hoe dit te doen vanuit de rol als Kindbehartiger.

Na dag 4 van de opleiding tot Kindbehartiger hebben potentiele nieuwe Kindbehartigers:

 • Kennis van de term ouderonthechting;
 • Kennis hoe ouderonthechting te signaleren;
 • Inzicht in hoe ouderonthechting op te nemen in dossiers en stukken;
 • Inzicht in de noodzaak tot samenwerking met experts op het gebied van ouderonthechting.

Tijdens de fysieke opleidingsdagen wordt geoefend met casuïstiek.

Na de fysieke opleidingsdagen volgt de online training verslaglegging & dossiervorming
Deze training wordt online aangeboden via de Augeo Leeromgeving.
In de videopresentatie wordt uitgelegd wat de belangrijkste criteria zijn bij dossiervorming en verslaglegging. Aan de hand van een fictief voorbeeldverslag wordt geoefend met verslagleggen. Nadat het verslag met advies is doorgelezen, beoordeelt de professional het verslag per criterium aan de hand van het beoordelingsformulier in de leeromgeving.

Thuiswerk en certificering
De opleidingsdagen worden afgerond met thuiswerkopdrachten, waarbij het theoretisch kader wordt getoetst, casuïstiek wordt uitgewerkt en een eindopdracht middels een verslag wordt gevraagd.

Accreditatie
De huidige opleiding tot Kindbehartiger is door het SKJ geaccrediteerd vanaf 1 maart 2018 tot 1 maart 2019. Dit zal worden aangepast naar de Post HBO opleiding met accreditatie zodra deze gereed is:

Het accreditatienummer / ID nummer is: SKJ200907
Geaccrediteerde punten Totaal: 34.00

Kosten
De kosten van de Post HBO opleiding zullen nog bekend worden gemaakt.

Data
De data voor de Post HBO opleiding zullen later dit jaar bekend worden gemaakt.

Locatie
De Post HBO opleiding zal gaan plaatsvinden bij de Sociale Academie Utrecht.

Literatuur
Informatie over de benodigde literatuur volgt zodra de informatie over de Post HBO opleiding gedeeld kan worden.

Ondersteuning
Ondersteuning wordt voorafgaand, tijdens en na de opleidingsdagen aangeboden via het opleidingsinstituut.

Traject na certificering
Na kwalificatie neemt de Kindbehartiger minimaal twee maal per jaar deel aan intervisie in de regio.

Totale kosten en lidmaatschap

 • De kosten voor de totale Post HBO opleiding tot Kindbehartiger, inclusief materialen, zullen later bekend worden gemaakt.
 • Er gelden eenmalige registratiekosten voor het Register Stichting Kwaliteit Kindbehartiger: 100 euro vrij van BTW.
 • Het jaarlijkse lidmaatschap van de Beroepsorganisatie Kindbehartiger bedraagt 175 euro vrij van BTW, naar evenredigheid te berekenen vanaf moment van instroom.
 • Collectieve bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor Kindbehartigers: 78,65 euro inclusief assurantiebelasting (dit kan ook zelf geregeld worden zolang de rol van de Kindbehartiger volledig is afgedekt).

Vul het bijgaande formulier Intakeformulier-tot-Kindbehartiger toe en stuur deze samen met je CV en motivatie naar: info@kindbehartiger.nl