Word Kindbehartiger

Als zelfstandig professional voldoe jij aan het profiel van de Kindbehartiger. Met jouw reeds opgedane ervaring in het werken met kinderen in een scheidingssituatie, het voeren van een eigen praktijk, expertise in de materie rondom scheiding en nadat de selectieprocedure is doorlopen, ben jij geschikt om deel te nemen aan de opleiding tot Kindbehartiger. De opleidingsdagen worden afgesloten met thuiswerkopdrachten die worden beoordeeld alvorens het Certificaat Kindbehartiger kan worden afgegeven. Enkel de bij de Beroepsorganisatie Kindbehartiger gecertificeerde en geregisterde Kindbehartigers werken vanuit de officiële hoedanigheid als Kindbehartiger.

De Kindbehartiger treedt op als belangenbehartiger van kinderen in een scheidingssituatie en draagt ertoe bij dat ieder kind met een veilig en vertrouwd gevoel verder kan na de scheiding.

De Beroepsorganisatie Kindbehartiger verbindt die professionals die over de expertise beschikken om met kinderen in een scheidingsituatie aan de slag te gaan en om hun stem te vertolken en te borgen.

De Beroepsorganisatie Kindbehartiger treedt op als belangenbehartiger voor haar leden. Via de Stichting Kwaliteit Kindbehartiger wordt de kwaliteit van de functie Kindbehartiger bewaakt.

Word lid en profiteer als lid van professionele belangenbehartiging en profileer jezelf als Kindbehartiger

 • Lobby richting politiek Den Haag en binnen de sector;
 • Toegang tot een groot netwerk van collega Kindbehartigers;
 • De centrale plek waar ouders en instanties professionele Kindbehartigers kunnen vinden;
 • Intervisie bijeenkomsten als vast onderdeel behorend tot de functie van Kindbehartiger;
 • Supervisie als vast onderdeel behorend tot de functie van Kindbehartiger;
 • Training Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling als vast onderdeel voor de beroepsgroep;
 • Aanvullende trainingen ter nadere specialisatie;
 • Advies bij zakelijke vraagstukken;
 • Beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor de rol van de Kindbehartiger;
 • Gebruik van Kindbehartiger documentatie voor de ondersteuning van kinderen en hun ouders;
 • Altijd op de hoogte van het laatste nieuws;
 • Eigen community voor Kindbehartigers.

Kosten
Het lidmaatschap voor 2019 is vastgesteld op EUR 175,- voor een jaar. Deze wordt naar evenredigheid bepaald vanaf het moment van instromen. De Beroepsorganisatie Kindbehartiger is vrijgesteld van BTW. Het lidmaatschap is onderhevig aan de jaarlijkse indexatie.
Er is een collectieve beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor de rol van Kindbehartiger van kracht.
Verder gelden er eenmalige inschrijfkosten van EUR 100,- vrijgesteld van BTW voor de Stichting Kwaliteit Kindbehartiger ten behoeve van de inschrijving in het Register Kindbehartiger. Hierbij ontvangen nieuwe Kindbehartigers 100 visitekaartjes als welkomstcadeautje.

Procedure tot kwalificatie

 • Invullen intakeformulier;
 • Toesturen CV en motivatie;
 • HBO/WO werk- en denkniveau;
 • Werkervaring passend bij het profiel van de Kindbehartiger;
 • Persoonlijk gesprek waarbij de rol en de vereisten vanuit de Stichting Kwaliteit Kindbehartiger nader worden belicht;
 • Opleiding tot Kindbehartiger.

Na kwalificatie tot Kindbehartiger

 • Opname in Register van Kindbehartigers via de Stichting Kwaliteit Kindbehartiger;
 • Te ontvangen beeldmerk van Kindbehartiger. Het beeldmerk is beschermd en geregistreerd binnen de BENELUX;
 • Te ontvangen visitekaartjes als Kindbehartiger (100);
 • Te ontvangen Certificaat Kindbehartiger;
 • Naar buiten toe te presenteren als Kindbehartiger;
 • Jaarlijkse ledendag Kindbehartiger;
 • Intervisie en supervisie;
 • Aanvullende trainingen ter nadere specialisatie;
 • Gebruik van model bestanden voor de Kindbehartiger;
 • Vermelding op de website.

Vul het bijgaande formulier Intakeformulier-tot-Kindbehartiger toe en stuur deze samen met je CV en motivatie naar: info@kindbehartiger.nl