Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Alle Kindbehartigers zijn vanuit hun beroep verplicht de Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling te hanteren.

Sinds 1 juli 2013 zijn in Nederland professionals verplicht de Meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring.

In de Meldcode moeten in ieder geval de volgende 5 stappen staan:

Stap 1: In kaart brengen van signalen.
Stap 2: Overleggen met een collega. En eventueel raadplegen van Veilig thuis. Of een deskundige op het gebied van letselduiding.
Stap 3: Gesprek met de betrokkene(n).
Stap 4: Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. En bij twijfel altijd (opnieuw) Veilig thuis raadplegen.
Stap 5: Beslissen over zelf hulp organiseren of om te melden.

Bron: Rijksoverheid