Tagarchief: spreekuur

Kindbehartiger spreekuur

OKT_logo_RGB_roodlogo
PERSBERICHT 
30 augustus 2016
Amsterdam start als eerste met een Kindbehartiger spreekuur 

Amsterdam krijgt als eerste Gemeente in Nederland een Kindbehartiger spreekuur. Ouders en kinderen die in een scheidingssituatie verwikkeld zijn, kunnen gebruik maken van dit gratis spreekuur. Het spreekuur is gestart op dinsdag 6 september bij het Gezondheidscentrum aan de Pampuslaan 26 te IJburg en zal nadien wekelijks plaatsvinden. In oktober wordt het spreekuur voort gezet op woensdag ochtend van 09.00-11.30 uur op IJburg en na de herfstvakantie zal het spreekuur in Amsterdam Zuid starten.

Echtscheidingen komen veel voor. Iedereen kent tenslotte wel mensen in de eigen nabije kring die ‘uit elkaar gaan.’ Eenvoudig is het allerminst, want het scheiden van je gezin geeft verdriet en roept angst, verdriet of boosheid op. Je wilt het graag goed doen voor je kind, maar wanneer doe je het eigenlijk goed? En wat als je ex-partner niet (altijd) op die manier meewerkt die jij graag wilt? Het zijn normale vragen en gevoelens, maar “is er een expert die me daarin kan bijstaan middels eenmalig advies of een gesprek, al is het maar om me te bevestigen?”

Door de hoeveelheid aan online informatie zien ouders en kinderen soms door de bomen het bos niet meer. “Ik word gek van de adviezen en word van het kastje naar de muur gestuurd”, zo geven ouders aan. Ouders willen weliswaar graag inzicht in wat kinderen meekrijgen van de scheidingssituatie, maar de diverse adviezen, ook uit de kring van betrokkenen, spreken elkaar nogal eens tegen.

Het Kindbehartiger spreekuur is een hieruit voortvloeiend initiatief, in samenwerking met Ouder- en Kindteams Amsterdam en de landelijke Beroepsorganisatie Kindbehartiger.

De Kindbehartiger biedt bij uitstek als expert een antwoord op vragen van ouders en kinderen. Dit kan gaan om vragen rondom kinderen in alle leeftijdsfasen, ook wanneer het de zwangerschap betreft. Of vragen vanuit kinderen zelf.

Tijdens het spreekuur krijgen ouders en kinderen vroegtijdig in het scheidingsproces advies van een Kindbehartiger, zijnde een ervaren specialist op het gebied van scheiding en de kinderen. Er wordt inzicht geboden in de hulpvraag die speelt, in de rechten en beleving van kinderen alsmede de rechten van ouders. De Kindbehartiger beschikt over een uitgebreide kennis die ervoor zorgt dat ouders en kinderen waar nodig direct in contact kunt worden gebracht met andere (sociale) professionals of instanties.

Ouders kunnen binnenlopen of per e-mail (info@kindbehartiger.nl) laten weten dat zij willen langskomen zodat een moment kan worden ingepland. Ook kinderen kunnen zelf langskomen. Het gesprek beperkt zich dan tot een eerste kennismakingsgesprek waarbij uitleg aan het kind wordt gegeven wat een kind kan verwachten van eventuele ondersteuning. Voor nadere ondersteuning is (als het kind jonger is dan 16 jaar) toestemming nodig van de gezaghebbende ouders.

———————————————————————————-
Voor meer informatie:

www.kindbehartiger.nl – info@kindbehartiger.nl
Directie Beroepsorganisatie Kindbehartiger: Marieke Lips – 06-26958826
Teamleider Ouder- en Kindteams: Anneke Bijl – 06-23990178