Tagarchief: kinderrechten

Blog KJRW Utrecht, als je ouders gaan scheiden

Papa en mama gaan uit elkaar, wat nu ?

Als je net lekker wil gaan slapen hoor je weer een hoop kabaal en harde stemmen van beneden komen. Papa en mama staan wéér tegen elkaar te schreeuwen; minstens drie keer per week gaat het er zo aan toe. Waarom doen ze dat nou? Vinden ze elkaar dan niet meer lief? Maar het zijn toch m’n ouders, die horen elkaar lief te vinden….

Alle ouders hebben wel eens ruzie, of een meningsverschil. Helaas komt het bij sommige kinderen thuis voor dat de ouders wel heel veel ruzie hebben. Of soms is de ene ouder heel veel weg van huis of doen je ouders heel afstandelijk tegen elkaar. Dan heb je toch het gevoel dat er iets niet klopt….

En ja hoor daar is de vraag dan: kom je even bij ons op de bank zitten we moeten je wat vertellen. Je voelt de bui al hangen: ze gaan scheiden. Maar wat is dat eigenlijk scheiden? En wat gebeurt er dan allemaal? Gaan we dan verhuizen? En bij wie moet ik dan gaan wonen? Moet ik nu gaan bedenken wie ik liever vind?

Als je ouders gaan scheiden kan dat super verwarrend en raar zijn. Heel veel dingen kunnen veranderen. Ze moeten allemaal afspraken en omgangsregels maken over het gene wat van hun allebei is: de kinderen! Als je nog onder de 18 jaar bent dan moeten je ouders samen een plan en afspraken maken over hoe ze de opvoeding verder gaan uitvoeren nu ze uit elkaar zijn. Deze afspraken gaan over bij wie je bijvoorbeeld gaat wonen en hoe ze de kosten gaan verdelen.

Het kan soms best wel lastig zijn om die afspraken te maken zonder dat ze ruzie krijgen. Daarom kunnen ze hierbij ook de hulp vragen van een advocaat of een mediator. Een mediator is een persoon die je ouders helpt om uit de discussie te komen zonder een kant te kiezen.

Als je ouders zijn getrouwd dan moeten ze naar de rechter om aan te geven dat ze willen scheiden. Als je twaalf jaar of ouder bent, zal de rechter ook aan jou vragen wat je er van vindt dat je ouders gaan scheiden. Ook zal de rechter vragen naar jouw mening over de tijd die je wil doorbrengen met beide ouders. Dit kan je vertellen tijdens een gesprek met de rechter, maar je mag ook een brief schrijven.

Samen met jou en je ouders maakt de rechter een omgangsregeling. Deze regeling kan best wel wat veranderingen met zich mee brengen. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat je moet verhuizen, of dat je bijvoorbeeld je moeder meer ziet dan je vader. Als ouders er in slagen om afspraken te maken dat je beide ouders evenveel ziet dan noem je dat co-ouderschap.

Kortom: als je ouders gaan scheiding kan er echt super veel veranderen. Dit is soms best wel lastig. Daarnaast kan je ook echt wel eens verdrietig zijn over dat je ouders niet meer bij elkaar zijn: dat is heel normaal. Maar je ouders zullen met behulp van de advocaat en de rechter altijd goede afspraken over jou maken.

En vergeet natuurlijk de voordelen niet: alles doe je nu twee keer! Twee keer op vakantie, dubbel zakgeld en twee keer je verjaardag vieren!!!

Als je ooit vragen hebt over de scheiding van je ouders en hoe het allemaal in zijn werk gaat dan kan je ook altijd om hulp vragen. Dit kan bijvoorbeeld bij de Kindbehartiger of bij de Kinder- en Jongerenrechtswinkel.

Bron: Kinder- en Jongerenrechtswinkel Utrecht

Ik ben minderjarig en wil naar de rechter, wat nu?

Blogpost door de Kinder- en Jongerenrechtswinkel Utrecht over de informele rechtsingang

Ik ben minderjarig en wil naar de rechter, wat nu?

Wanneer je ouders gaan scheiden of gescheiden zijn, kun je met veel vragen zitten. Deze vragen kunnen eigenlijk over van alles gaan. Wat gaat er gebeuren als mijn ouders gaan scheiden? Of, hoe moet dat eigenlijk, scheiden? Misschien vraag je je af of je moet kiezen tussen je ouders als je twaalf jaar bent. Sommige vragen zou je misschien zelfs aan de rechter willen stellen, maar kan dat eigenlijk?

Als kind heb jij de mogelijkheid om met de rechter in gesprek te gaan als:

  • Je ouder of voogd niet goed voor jouw belangen opkomt. Dit betekent dat jouw ouder niet goed meer ziet wat voor jou belangrijk is. Dit kan zo zijn als je ouders gaan scheiden. Is de situatie heel erg dan kun je de rechter vragen iemand te benoemen die voor jouw belangen opkomt. Zo’n persoon heet een bijzondere curator;
  • Je een omgangsregeling wilt instellen, aanpassen of stopzetten wanneer je ouders gaan scheiden of zijn gescheiden. Denk hierbij aan een situatie waarin je bijvoorbeeld op dit moment doordeweeks bij je moeder woont en in het weekend bij je vader. Het kan dat je dit liever andersom wil. Het kan ook gaan om een omgangsregeling met iemand anders dan je ouders, zoals je opa of oma;
  • Je een informatie- en consultatieregeling wilt instellen, aanpassen of stopzetten. Bijvoorbeeld: je gaat na de scheiding van je ouders bij een van hen wonen. Je andere ouder heeft dan recht op informatie en mag meebeslissen over jou. Dit is belangrijk omdat jouw beide ouders dan weten hoe het met jou gaat, ook als ze je even een tijdje niet zien. Dit kan gaan over jouw gezondheid, school of andere belangrijke dingen over jou. Als je het hiermee niet eens bent, kun je een verzoek indienen om dit te wijzigen.

Als je de rechter wilt bereiken, kun je de rechter een brief schrijven, e-mail sturen of bellen. Als je hulp zou willen bij het maken van een brief of e-mail naar de rechter of bij het voorbereiden van een telefoongesprek, kun je contact zoeken met een Kindbehartiger. Deze professional kan je ondersteunen tijdens de scheiding.

Zoals hierboven al staat kun je in sommige gevallen ook om een bijzondere curator vragen. Dit kan wanneer je niet alleen jouw mening wil geven, maar ook wil dat er een persoon is die kijkt naar wat voor jou belangrijk is. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat jouw ouders in een vervelende scheiding zitten waarbij zij veel ruzie maken en jouw belangen vergeten of aan de situatie dat jij ruzie hebt met één van je ouders. Het moet wel gaan om een ernstige situatie. Bij gewone vragen over de opvoeding of ruzies over bijvoorbeeld zakgeld zal geen bijzondere curator benoemd worden door de rechter.

In een aantal gevallen heb jij als kind dus wel de mogelijkheid om met de rechter in gesprek te gaan. Maar misschien is er iemand in jouw familie waar je eerst naar toe kan gaan met jouw vraag? En is jouw vraag dan toch nog niet beantwoord, dan kan je ook altijd eerst nog naar de Kinder- en jongerenrechtswinkel of naar een Kindbehartiger. Zij kunnen jou ook verder helpen.

Zie ook:
Verschil Kindbehartiger en bijzondere curator in Jeugdzaken

 

Dag van de Scheiding

Vanochtend is de directie van de Beroepsorganisatie Kindbehartiger samen met Scheidingsexpert Nederland en Villa Pinedo te horen geweest bij BNR Nieuwsradio in het programma Ask me Anything.

Het programma is terug te luisteren viaBNR van 11.00-11.45 uur:

https://www.bnr.nl/player/archief/201809141100001920

Raad van Kinderen Beroepsorganisatie Kindbehartiger

Kinderen denken mee

In 2018 gaat de Beroepsorganisatie Kindbehartiger samenwerken met de Missing Chapter Foundation en werken met een eigen Raad van Kinderen.

Is het immers niet logisch om naar de ideeën van kinderen te luisteren over vraagstukken die hun toekomst gaan bepalen en dit ook vanuit de Beroepsorganisatie Kindbehartiger te doen? Zo treedt de organisatie niet alleen op voor de belangen van kinderen, hun positie en hun rechten, maar wordt de Beroepsorganisatie ook nog eens door kinderen zelf gedragen. “Mooier kan haast niet”, zo geeft Marieke Lips als oprichtster van de Beroepsorganisatie en ontwikkelaar van de rol van de Kindbehartiger aan. “De samenwerking met de Missing Chapter Foundation en een eigen Raad van Kinderen hebben sluit zo aan bij onze visie en missie als ook het gedachtegoed waarom de Kindbehartiger ooit is ontstaan. Wij hopen met de Raad van Kinderen de organisatie krachtiger te kunnen maken als ook verdieping te vinden in de rol van de Kindbehartiger, geheel ingegeven vanuit het perspectief van kinderen. Ook hopen we een structurele bijdrage te kunnen leveren op landelijk niveau vanuit het gedachtegoed van de Raad van Kinderen, dit zodat er meer Raden van Kinderen komen in de sector rondom scheidingen.”

Met de Raad van Kinderen gaan kinderen structureel meedenken met de Beroepsorganisatie en haar leden over strategische en maatschappelijke vraagstukken. Zo kunnen kinderen  hun stem laten doorklinken over dat wat hen raakt in de wereld om hen heen en kunnen het bestuur en de Kindbehartigers nieuwe denkrichtingen ontdekken en geïnspireerd worden door de creatieve denkkracht van kinderen. Kinderparticipatie wordt volledig voorop gezet, mede ingegeven vanuit artikel 12 IVRK: een Beroepsorganisatie Kindbehartiger voor en door kinderen.

Lees hier meer over de Raad van Kinderen en hier meer over de Missing Chapter Foundation.

Dag van Kindbehartiging 20 maart

Op 20 maart bestaat de Beroepsorganisatie en de rol van de Kindbehartiger 2 jaar. Ten behoeve van de positie van kinderen in een scheidingssituatie introduceren wij de Dag van Kindbehartiging:

“Op 20 maart is het de Dag van Kindbehartiging. Een dag waarop wij extra aandacht vragen voor de positie van kinderen in een scheidingssituatie, voor hun stem en hun rechten.

Op 20 maart zoomen wij nadrukkelijk in op het IVRK en de General Comments. Op wat het belang van kinderen precies behelst in specifieke situaties. Alsmede hoe wij met elkaar, als volwassenen binnen onze maatschappij, de belangen van kinderen beter kunnen borgen; kinderparticipatie voorop maar daarnaast bescherming bieden voor de kwetsbare positie die kinderen genieten.”

Kindvriendelijk systeem van scheiden
Wij streven naar een kindvriendelijk systeem van scheiden: Ieder kind heeft een stem waarnaar geluisterd moet worden, in lijn met de artikelen 9 en 12 van het VN Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) alsmede 809 Burgerlijke Rechtsvordering.

Dat het gewenst is dat hun stem wordt meegenomen, staat buiten kijf. Kinderen hebben een informele rechtsingang. Zij mogen hun mening geven over die zaken die hen aangaan, zoals de scheidingssituatie van hun ouders. Kinderen verdienen echter ook bescherming om niet te worden betrokken in die zaken die op volwassen niveau spelen. De vraag is of het juridisch speelveld vanuit de beschermingsgedachte een speelveld is waarin kinderen zich zouden moeten begeven.

De positie van kinderen een plek geven kan op kindvriendelijkere manier ingevuld worden, in lijn met het IVRK. Zonder dat er een leeftijdgrens geldt.

Eigen belangenbehartiger kind
Ieder kind in een scheidingssituatie zou in diverse stadia een eigen belangenbehartiger en vertrouwenspersoon moeten worden geboden. Iemand die naast het kind staat. Dit stelt ook artikel 12 IVRK. Bij voorkeur al aan de voorkant van een juridische procedure zodat er niet over de hoofden van kinderen heen wordt besloten.
Een professional die zowel kijkt naar wat het belang van het desbetreffende kind nu concreet inhoudt, alsmede hun vragen beantwoordt. Die hun stem vertaalt naar ouders en overige betrokkenen. Die kinderen buiten het juridisch speelveld houdt, maar er wel toe bijdraagt dat hun stem wordt meegenomen. Die kinderen ook uitleg geeft en aanspreekt op hun eigen rol als kind ten opzichte van hun ouders. Een professional die ondersteuning biedt, maar niet direct in de vorm van therapie, behandeling of een gedwongen kader wanneer dit niet nodig is. Hier zetten wij ons vanuit onze rol voor in.

Een kindvriendelijker rechtssysteem is niet een systeem waarin we meer kinderen, ook op jongere leeftijd, gaan betrekken in volwassen zaken, maar wel een systeem waarbij op passende wijze wordt gezorgd dat de positie van kinderen een plek krijgt en dat de beschermingsgedachte wordt ingevuld.

 

Onderzoek Augeo, Jongerentaskforce en TNO

“Ik heb al veel meegemaakt”

Scheiding van ouders, emotioneel mishandeld worden, seksueel misbruikt worden, een depressieve ouder: het kunnen heel ingrijpende ervaringen in het leven van een kind zijn. Ze hebben vaak grote gevolgen, niet alleen tijdens de kindertijd maar ook later, als deze kinderen volwassen zijn.

Prevalentie ingrijpende jeugdervaringen…
Iets minder dan de helft van de kinderen (45,4%) in groep
7 en 8 van het regulier basisonderwijs geeft aan al één of meerdere ingrijpende gebeurtenissen te hebben meegemaakt. Bijna één op de negen kinderen geeft aan zelfs drie of meer gebeurtenissen te hebben meegemaakt. Ruim een kwart van de kinderen geeft aan dat hun ouders zijn gescheiden (25,8%), terwijl ongeveer één achtste aangeeft dat zij emotioneel zijn verwaarloosd (12,9%), of dat zij emotioneel zijn mishandeld (12,2%). In totaal geeft 26,7% van de kinderen aan één of meerdere vormen van kindermishandeling te hebben ervaren.

Alle ingrijpende gebeurtenissen – met uitzondering van echtscheiding – blijken bij ruim driekwart van de kinderen in combinatie met een andere ingrijpende gebeurtenis voor te komen. Deze ingrijpende jeugdervaringen blijken zodoende relatief vaak, niet op zichzelf te staan. Met name lichamelijke verwaarlozing blijkt nagenoeg nooit op zichzelf door kinderen te worden ervaren, 96% van de kinderen geeft aan lichamelijke verwaarlozing in combinatie met een andere ingrijpende jeugdervaringen te hebben meegemaakt. Bij kinderen van

wie de ouders gaan scheiden of zijn gescheiden, geeft bijna de helft (48,8%) aan ook één of meerdere andere ingrijpende gebeurtenissen te hebben ervaren. Dit is belangrijke informatie, juist ook omdat er zoveel kinderen zijn waarvan de ouders zijn gescheiden.

… en de invloed op de kwaliteit van leven
Er blijkt een duidelijke relatie te zijn tussen élke ingrijpende jeugdervaring die kinderen aangeven te hebben ervaren,
en hoe fit en gezond zij zich voelen. Deze relatie blijkt het sterkste te zijn bij kinderen die emotioneel zijn verwaarloosd, emotioneel zijn mishandeld en lichamelijk zijn mishandeld.

Kinderen die dit meemaken, voelen zich minder fit, minder gezond. Deze uitkomsten zijn extra van belang, aangezien dit juist ook de vormen van ingrijpende gebeurtenissen zijn die relatief vaak door kinderen worden ervaren.

Wanneer vervolgens in plaats van het type ingrijpende jeugdervaringen dat kinderen aangeven te hebben ervaren, wordt gekeken naar het aantal van deze gebeurtenissen, komt een duidelijk, negatief verband naar voren. Hoe hoger het aantal ingrijpende jeugdervaringen dat zij aangeven te hebben ervaren, hoe minder fit en gezond zij zich voelen. Dit verband wordt ook gevonden wanneer specifiek wordt gekeken
naar kinderen die aangeven een echtscheiding te hebben ervaren, in combinatie met één of meerdere ingrijpende jeugdervaringen. Eenzelfde duidelijke invloed op de kwaliteit van leven is gevonden bij kinderen die aangeven één of meerdere vormen van kindermishandeling te hebben ervaren.

Lees hier het gehele onderzoeksrapport.

 

 

Bied Kindbehartiger formele positie

Bij elke scheidingszaak waarbij kinderen in het spel zijn, moet een professional voor het kind, zoals een kindbehartiger, worden betrokken. Dat stelt de Beroepsorganisatie Kindbehartiger in de aanloop naar de bijeenkomst van de Vaste Kamercommissie van Veiligheid en Justitie op donderdag 9 juni over het rapport van de Kinderombudsman ‘Verkenning naar de kindvriendelijke advocatuur’. 

Een kindbehartiger is een getrainde professional die eraan bijdraagt dat vroegtijdig de belangen van een kind tijdens een echtscheiding mee worden genomen. Binnen de echtscheidingsprocedure kan een bijzondere curator in jeugdzaken worden benoemd die de belangen van een kind behartigen. Dat schrijft de Beroepsorganisatie Kindbehartiger in een notitie aan de Tweede Kamer.

‘Kinderen blijken veerkrachtiger wanneer zij ervaren dat er rekening met hen wordt gehouden in hun “nieuwe toekomst”,’ schrijft de Beroepsorganisatie in de notitie in aanloop naar de ronde tafel bijeenkomst. ‘Dit door hen een stem te geven op kindvriendelijke wijze, zonder hen te betrekken in die zaken die zich op volwassen niveau afspelen en die materie die hen aangaat in hun eigen taal voor hen in perspectief te plaatsen.’ Lips wijst erop dat dat ook in lijn is met nationale- en internationale wetgeving; artikel 3, 9 en 12 van het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind (IVKR) en artikel 809 en 815  lid 4 Rv. ‘De rol voor de kindbehartiger zou ik graag formeel verankerd willen zien.’

Lees hier het artikel in het Advocatenblad

Petitie verruiming kinderrechten bij scheiding

Ieder kind heeft een stem waarnaar geluisterd moet worden, in lijn met artikel 12 van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK). Ieder kind verdient ondersteuning om een scheidingssituatie in perspectief te kunnen plaatsen en om wensen helder te krijgen, bij voorkeur zo vroeg mogelijk, zonder te worden betrokken in die zaken die op volwassen niveau spelen. Vanuit het uitgangspunt van kinderparticipatie, maar ook de beschermingsgedachte die hier tegenover staat, dienen hiertoe gedegen mogelijkheden te worden geboden aan het kind, ook in het vrijwillige kader van hulpverlening.

Wanneer een minderjarig kind (tot 16 jaar) ondersteuning wil in een scheidingssituatie, of de ene gezaghebbende ouder geeft aan dat het kind steun nodig heeft, maar de andere gezaghebbende ouder wil geen toestemming geven voor de ondersteuning, of beide ouders vinden de steun niet nodig, dan zijn de mogelijkheden voor het minderjarige kind beperkt.  

Als basis geldt hieromtrent het vereiste van de dubbele toestemming van gezaghebbende ouders voor minderjarigen tot 16 jaar. Hoe verhoudt dit vereiste zich ten opzichte van de (participatie)rechten van kinderen?
De vereisten vanuit het IVRK rondom de belangen van kinderen zouden het toestemmingsvereiste van gezaghebbende ouders waar nodig ook moeten kunnen overstijgen. Dit zodat ieder kind de ruimte krijgt om ondersteuning te vragen en om zijn stem in een scheidingssituatie te kunnen uiten, op kindvriendelijk manier bij een getrainde en ervaren professional die er speciaal is voor het kind.

Kinderen kunnen vanuit hun leeftijd en ontwikkeling helder verwoorden dat zij steun willen. Wat doet dit met kinderen wanneer een ouder of ouders dit blokkeren?

Vanuit het IVRK zijn hieromtrent veranderingen nodig (artikel 3 en 12 IVRK), waarbij de rechten van kinderen het blokkaderecht van een ouder of beide ouders zouden moeten kunnen overstijgen. Een voorbeeld hiertoe is te vinden in een uitspraak van het Centraal Tuchcollege over de WGBO: “Een dergelijke blokkade/conflict mag er niet toe leiden dat het kind belemmerd wordt in het verkrijgen van de noodzakelijke hulp.”

Praktische mogelijkheden dienen onderzocht te worden, waarbij gekeken moet worden naar de balans van de verantwoordelijkheid van (gezaghebbende) ouders, de impact van een scheidingssituatie, kwaliteitsvereisten voor professionals en de rechten van ieder kind. Financiering dient ingekleed te worden, door mogelijkheden hiertoe te onderzoeken.

Bekijk en teken hier de petitie

Beluister hier het radio interview over de petitie