Tagarchief: kinderen

Dag van de Scheiding

Vanochtend is de directie van de Beroepsorganisatie Kindbehartiger samen met Scheidingsexpert Nederland en Villa Pinedo te horen geweest bij BNR Nieuwsradio in het programma Ask me Anything.

Het programma is terug te luisteren viaBNR van 11.00-11.45 uur:

https://www.bnr.nl/player/archief/201809141100001920

Raad van Kinderen Beroepsorganisatie Kindbehartiger

Kinderen denken mee

In 2018 gaat de Beroepsorganisatie Kindbehartiger samenwerken met de Missing Chapter Foundation en werken met een eigen Raad van Kinderen.

Is het immers niet logisch om naar de ideeën van kinderen te luisteren over vraagstukken die hun toekomst gaan bepalen en dit ook vanuit de Beroepsorganisatie Kindbehartiger te doen? Zo treedt de organisatie niet alleen op voor de belangen van kinderen, hun positie en hun rechten, maar wordt de Beroepsorganisatie ook nog eens door kinderen zelf gedragen. “Mooier kan haast niet”, zo geeft Marieke Lips als oprichtster van de Beroepsorganisatie en ontwikkelaar van de rol van de Kindbehartiger aan. “De samenwerking met de Missing Chapter Foundation en een eigen Raad van Kinderen hebben sluit zo aan bij onze visie en missie als ook het gedachtegoed waarom de Kindbehartiger ooit is ontstaan. Wij hopen met de Raad van Kinderen de organisatie krachtiger te kunnen maken als ook verdieping te vinden in de rol van de Kindbehartiger, geheel ingegeven vanuit het perspectief van kinderen. Ook hopen we een structurele bijdrage te kunnen leveren op landelijk niveau vanuit het gedachtegoed van de Raad van Kinderen, dit zodat er meer Raden van Kinderen komen in de sector rondom scheidingen.”

Met de Raad van Kinderen gaan kinderen structureel meedenken met de Beroepsorganisatie en haar leden over strategische en maatschappelijke vraagstukken. Zo kunnen kinderen  hun stem laten doorklinken over dat wat hen raakt in de wereld om hen heen en kunnen het bestuur en de Kindbehartigers nieuwe denkrichtingen ontdekken en geïnspireerd worden door de creatieve denkkracht van kinderen. Kinderparticipatie wordt volledig voorop gezet, mede ingegeven vanuit artikel 12 IVRK: een Beroepsorganisatie Kindbehartiger voor en door kinderen.

Lees hier meer over de Raad van Kinderen en hier meer over de Missing Chapter Foundation.

Kindbehartiger spreekuur

OKT_logo_RGB_roodlogo
PERSBERICHT 
30 augustus 2016
Amsterdam start als eerste met een Kindbehartiger spreekuur 

Amsterdam krijgt als eerste Gemeente in Nederland een Kindbehartiger spreekuur. Ouders en kinderen die in een scheidingssituatie verwikkeld zijn, kunnen gebruik maken van dit gratis spreekuur. Het spreekuur is gestart op dinsdag 6 september bij het Gezondheidscentrum aan de Pampuslaan 26 te IJburg en zal nadien wekelijks plaatsvinden. In oktober wordt het spreekuur voort gezet op woensdag ochtend van 09.00-11.30 uur op IJburg en na de herfstvakantie zal het spreekuur in Amsterdam Zuid starten.

Echtscheidingen komen veel voor. Iedereen kent tenslotte wel mensen in de eigen nabije kring die ‘uit elkaar gaan.’ Eenvoudig is het allerminst, want het scheiden van je gezin geeft verdriet en roept angst, verdriet of boosheid op. Je wilt het graag goed doen voor je kind, maar wanneer doe je het eigenlijk goed? En wat als je ex-partner niet (altijd) op die manier meewerkt die jij graag wilt? Het zijn normale vragen en gevoelens, maar “is er een expert die me daarin kan bijstaan middels eenmalig advies of een gesprek, al is het maar om me te bevestigen?”

Door de hoeveelheid aan online informatie zien ouders en kinderen soms door de bomen het bos niet meer. “Ik word gek van de adviezen en word van het kastje naar de muur gestuurd”, zo geven ouders aan. Ouders willen weliswaar graag inzicht in wat kinderen meekrijgen van de scheidingssituatie, maar de diverse adviezen, ook uit de kring van betrokkenen, spreken elkaar nogal eens tegen.

Het Kindbehartiger spreekuur is een hieruit voortvloeiend initiatief, in samenwerking met Ouder- en Kindteams Amsterdam en de landelijke Beroepsorganisatie Kindbehartiger.

De Kindbehartiger biedt bij uitstek als expert een antwoord op vragen van ouders en kinderen. Dit kan gaan om vragen rondom kinderen in alle leeftijdsfasen, ook wanneer het de zwangerschap betreft. Of vragen vanuit kinderen zelf.

Tijdens het spreekuur krijgen ouders en kinderen vroegtijdig in het scheidingsproces advies van een Kindbehartiger, zijnde een ervaren specialist op het gebied van scheiding en de kinderen. Er wordt inzicht geboden in de hulpvraag die speelt, in de rechten en beleving van kinderen alsmede de rechten van ouders. De Kindbehartiger beschikt over een uitgebreide kennis die ervoor zorgt dat ouders en kinderen waar nodig direct in contact kunt worden gebracht met andere (sociale) professionals of instanties.

Ouders kunnen binnenlopen of per e-mail (info@kindbehartiger.nl) laten weten dat zij willen langskomen zodat een moment kan worden ingepland. Ook kinderen kunnen zelf langskomen. Het gesprek beperkt zich dan tot een eerste kennismakingsgesprek waarbij uitleg aan het kind wordt gegeven wat een kind kan verwachten van eventuele ondersteuning. Voor nadere ondersteuning is (als het kind jonger is dan 16 jaar) toestemming nodig van de gezaghebbende ouders.

———————————————————————————-
Voor meer informatie:

www.kindbehartiger.nl – info@kindbehartiger.nl
Directie Beroepsorganisatie Kindbehartiger: Marieke Lips – 06-26958826
Teamleider Ouder- en Kindteams: Anneke Bijl – 06-23990178

Middagsymposium ‘Vechten voor je scheiding

‘ 12 september 2016

Hogeschool Utrecht

Vechten voor je scheiding

Een aanzienlijk deel van de echtscheidingen escaleert tot een vechtscheiding.
Een ontwikkeling die doorgaans niet door de partners is gekozen, waarbij de kinderen veelal de dupe zijn en professionals vaak vastlopen.
Echtscheiding genereert rouw. Die wordt meestal individueel beleefd.
Op basis daarvan is de zogeheten SCHIP-aanpak ontwikkeld, die erop gericht is om de ex-partners de post-relationele rouw samen te laten doormaken.
Daardoor zijn ze in staat om als partners in het ouderschap een nieuwe verbinding met elkaar aan te gaan.

Tijdens dit symposium wordt inzicht gegeven in de SCHIP-aanpak, zoals uitgewerkt in het nieuwe boek van Tineke Rodenburg en Leoniek van der Maarel:
‘Vechten voor je scheiding: schipbreuk geslaagd. Een aanpak bij postrelationele rouw’ (Uitgeverij Stili Novi).

Voor dit symposium zijn PE- en accreditatiepunten aangevraagd.
De bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met het Kenniscentrum Sociale Innovatie van Hogeschool Utrecht (HU), de post-bacheloropleiding Rouwbegeleidingskunde van de HU en Uitgeverij Stili Novi in Utrecht.

Datum en tijd

Maandag 12 september 2016, van 12.00 t/m 17.00 uur.

Locatie

Cursus- en vergadercentrum Domstad (Koningsbergerstraat 9, Utrecht).

Kosten

95 euro, inclusief boek, lunch, borrel en accreditatiepunten.

Klik hier voor meer informatie