Tagarchief: geweld

Standpunt Kinderombudsman meldplicht bij vermoedens kindermishandeling

 

16 november 2015

De Kinderombudsman is geen voorstander van het invoeren van een meldplicht voor professionals als zij een vermoeden hebben van kindermishandeling. Dat schrijft hij samen met Augeo in een brief aan de Tweede Kamer, waarin zij reageren op het voorstel van de Taskforce Kindermishandeling om een meldplicht in te voeren.

Hij stelt voor de huidige meldcode nog een kans te geven door professionals, als artsen en leerkrachten, beter te trainen en het toezicht van inspecties te verscherpen. En voor specifieke gevallen een verplichting tot melden op te stellen, bijvoorbeeld als er een vermoeden is van strafbare feiten, als ouders ernstig verslaafd zijn of partnergeweld plegen.

Ook Kindbehartigers worden zorgvuldig getraind in de Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, daar zij een belangrijke signaleringsfunctie hebben in het geval van scheidingszaken.

De Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van mogelijk misbruik, verwaarlozing of geweld tegen kinderen. In de meldcode heeft de professional nu een keuze om, nadat hij met de ouders gesproken heeft, zelf hulp te organiseren voor het gezin óf zijn vermoeden te melden bij Veilig Thuis. De Taskforce Kindermishandeling wil dat professional worden verplicht om altijd een melding te doen bij Veilig Thuis op het moment dat zij na het gesprek met ouders kindermishandeling niet kunnen uitsluiten.

Kindermishandeling blijft te vaak onopgemerkt
De Kinderombudsman is net als de Taskforce van mening dat de huidige meldcode onvoldoende wordt toegepast. Kindermishandeling blijft te vaak onopgemerkt en de veiligheid van mishandelde kinderen is onvoldoende gewaarborgd. Veel professionals zijn nog niet geschoold in het signaleren van kindermishandeling en het praten over zorgelijke opvoedsituaties met ouders. Desondanks zijn de Kinderombudsman en Augeo geen voorstander van zo’n meldplicht. Hij vindt dat de meldcode zoals hij nu is, duidelijker kan worden door op te stellen in welke gevallen in ieder geval wél moet worden gemeld. En hij stelt dat de huidige meldcode eerst goed moet worden geïmplementeerd, want daar schort het aan.

De Kinderombudsman vreest dat er dan veel gezinnen op het vizier komen waar ook Veilig Thuis kindermishandeling niet kan bevestigen.  De kans dat er dan niets gebeurd is groot waar gezinnen noch professionals mee geholpen zijn. De Kinderombudsman en Augeo stellen vast dat de huidige meldcode goed werkt in beroepsgroepen waar training, goede criteria om te melden en inspectietoezicht zijn ingevoerd. In Nederland is dit het geval in ziekenhuizen.

Niet veilig
Daarnaast is de zorg voor kinderen die al slachtoffer zijn onvoldoende. Circa de helft van de kinderen die wordt gemeld, was al eerder bekend bij Veilig Thuis. Blijkbaar zijn we niet in staat deze kinderen, die al eerder gemeld waren, de juiste hulp te bieden en veilig te houden.

Bron: De Kinderombudsman