Tagarchief: echtscheiding

Dag van de Scheiding

Vanochtend is de directie van de Beroepsorganisatie Kindbehartiger samen met Scheidingsexpert Nederland en Villa Pinedo te horen geweest bij BNR Nieuwsradio in het programma Ask me Anything.

Het programma is terug te luisteren viaBNR van 11.00-11.45 uur:

https://www.bnr.nl/player/archief/201809141100001920

Dag van Kindbehartiging 20 maart

Op 20 maart bestaat de Beroepsorganisatie en de rol van de Kindbehartiger 2 jaar. Ten behoeve van de positie van kinderen in een scheidingssituatie introduceren wij de Dag van Kindbehartiging:

“Op 20 maart is het de Dag van Kindbehartiging. Een dag waarop wij extra aandacht vragen voor de positie van kinderen in een scheidingssituatie, voor hun stem en hun rechten.

Op 20 maart zoomen wij nadrukkelijk in op het IVRK en de General Comments. Op wat het belang van kinderen precies behelst in specifieke situaties. Alsmede hoe wij met elkaar, als volwassenen binnen onze maatschappij, de belangen van kinderen beter kunnen borgen; kinderparticipatie voorop maar daarnaast bescherming bieden voor de kwetsbare positie die kinderen genieten.”

Kindvriendelijk systeem van scheiden
Wij streven naar een kindvriendelijk systeem van scheiden: Ieder kind heeft een stem waarnaar geluisterd moet worden, in lijn met de artikelen 9 en 12 van het VN Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) alsmede 809 Burgerlijke Rechtsvordering.

Dat het gewenst is dat hun stem wordt meegenomen, staat buiten kijf. Kinderen hebben een informele rechtsingang. Zij mogen hun mening geven over die zaken die hen aangaan, zoals de scheidingssituatie van hun ouders. Kinderen verdienen echter ook bescherming om niet te worden betrokken in die zaken die op volwassen niveau spelen. De vraag is of het juridisch speelveld vanuit de beschermingsgedachte een speelveld is waarin kinderen zich zouden moeten begeven.

De positie van kinderen een plek geven kan op kindvriendelijkere manier ingevuld worden, in lijn met het IVRK. Zonder dat er een leeftijdgrens geldt.

Eigen belangenbehartiger kind
Ieder kind in een scheidingssituatie zou in diverse stadia een eigen belangenbehartiger en vertrouwenspersoon moeten worden geboden. Iemand die naast het kind staat. Dit stelt ook artikel 12 IVRK. Bij voorkeur al aan de voorkant van een juridische procedure zodat er niet over de hoofden van kinderen heen wordt besloten.
Een professional die zowel kijkt naar wat het belang van het desbetreffende kind nu concreet inhoudt, alsmede hun vragen beantwoordt. Die hun stem vertaalt naar ouders en overige betrokkenen. Die kinderen buiten het juridisch speelveld houdt, maar er wel toe bijdraagt dat hun stem wordt meegenomen. Die kinderen ook uitleg geeft en aanspreekt op hun eigen rol als kind ten opzichte van hun ouders. Een professional die ondersteuning biedt, maar niet direct in de vorm van therapie, behandeling of een gedwongen kader wanneer dit niet nodig is. Hier zetten wij ons vanuit onze rol voor in.

Een kindvriendelijker rechtssysteem is niet een systeem waarin we meer kinderen, ook op jongere leeftijd, gaan betrekken in volwassen zaken, maar wel een systeem waarbij op passende wijze wordt gezorgd dat de positie van kinderen een plek krijgt en dat de beschermingsgedachte wordt ingevuld.

 

Middagsymposium ‘Vechten voor je scheiding

‘ 12 september 2016

Hogeschool Utrecht

Vechten voor je scheiding

Een aanzienlijk deel van de echtscheidingen escaleert tot een vechtscheiding.
Een ontwikkeling die doorgaans niet door de partners is gekozen, waarbij de kinderen veelal de dupe zijn en professionals vaak vastlopen.
Echtscheiding genereert rouw. Die wordt meestal individueel beleefd.
Op basis daarvan is de zogeheten SCHIP-aanpak ontwikkeld, die erop gericht is om de ex-partners de post-relationele rouw samen te laten doormaken.
Daardoor zijn ze in staat om als partners in het ouderschap een nieuwe verbinding met elkaar aan te gaan.

Tijdens dit symposium wordt inzicht gegeven in de SCHIP-aanpak, zoals uitgewerkt in het nieuwe boek van Tineke Rodenburg en Leoniek van der Maarel:
‘Vechten voor je scheiding: schipbreuk geslaagd. Een aanpak bij postrelationele rouw’ (Uitgeverij Stili Novi).

Voor dit symposium zijn PE- en accreditatiepunten aangevraagd.
De bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met het Kenniscentrum Sociale Innovatie van Hogeschool Utrecht (HU), de post-bacheloropleiding Rouwbegeleidingskunde van de HU en Uitgeverij Stili Novi in Utrecht.

Datum en tijd

Maandag 12 september 2016, van 12.00 t/m 17.00 uur.

Locatie

Cursus- en vergadercentrum Domstad (Koningsbergerstraat 9, Utrecht).

Kosten

95 euro, inclusief boek, lunch, borrel en accreditatiepunten.

Klik hier voor meer informatie