Tagarchief: divorce challenge

Divorce Challenge – Kinderen in een scheidingssituatie verdienen eigen belangenbehartiger

Kinderen in een scheidingssituatie verdienen een eigen belangenbehartiger die vroegtijdig als ook aan de voorkant van het juridisch proces, naast hen staat, uitleg geeft en hun belangen borgt, zo stelt de Beroepsorganisatie Kindbehartiger als reactie op het bericht van de Nederlandse Orde van Advocaten in de Telegraaf die een eigen advocaat wenst voor het kind. Wij dienen kinderen zoveel mogelijk buiten het juridisch speelveld te houden omdat dit niet een wereld is waar zij in thuis horen. Een eigen advocaat erbij voor kinderen zal de situatie niet bevorderen. Andere initiatieven bewijzen hun effectiviteit inmiddels al in de praktijk. Kinderen verdienen het daarbij om zo lang mogelijk kind te kunnen zijn en dat wij als maatschappij zoveel mogelijk dejuridiserend werken ten aanzien van hun belangen.”

Vanuit de Divorce Challenge zijn talloze initiatieven aangedragen ten behoeve van het voorkomen van een vechtscheiding en het uit de hand laten lopen van juridische conflicten. Dat betekent dat wij daarbij vooral de positie en veiligheid van ieder kind moeten borgen en zodoende volwaardig invulling moeten gaan geven aan het VN Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Vanuit dit gedachtegoed is de Kindbehartiger in het leven geroepen. Als getrainde professional, in die materie die bij scheiding en de kinderen komt kijken alsmede het juridisch speelveld. De Kindbehartiger staat als belangenbehartiger en vertrouwenspersoon naast het kind, rondom het scheidingssproces alsmede aan de voorkant van de procedure.
Binnen lopende procedures is hiervoor de bijzondere curator in Jeugdzaken.

Het is essentieel dat er niet meer over de hoofden van kinderen wordt gesproken. Hun mening en beleving dient serieus genomen te worden. Maar zij verdienen ook dat hen uitleg wordt gegeven in een voor hen begrijpelijke taal en binnen een kindvriendelijke setting. Zo ook dat zaken in perspectief worden geplaatst waarbij zij beschermd worden en schuldgevoelens bij hen weg worden genomen. Laagdrempelig en zo vroeg mogelijk. Hun positie dient aan de voorkant van het proces al te worden meegenomen.”

Daarom werkt de Kindbehartiger al veelvuldig samen met advocaten. De advocaten staan met raad en daad hun client bij. Middels de verbinding met de Kindbehartiger wordt kindvriendelijk gewerkt en wordt de positie van ieder kind geborgd. Vanuit een ervaren professional met kennis ten aanzien van kinderen en scheiding. Dit geldt ook voor hele jonge kinderen. Direct aan de voorkant van de procedure en daar buiten.

Kinderparticipatie wordt voorop gezet en kinderen wordt tegelijkertijd bescherming geboden tegen die zaken die op volwassen niveau spelen en worden zo buiten de juridische wereld gehouden. Geheel vanuit het kinderrechtenverdrag bezien waarbij zij ook hun recht op informatie ingevuld zien worden via de inzet van de Kindbehartiger.

Kinderen hebben het voor een veilig en gezonde ontwikkeling nodig dat zij verbonden blijven/worden met hun ouders in plaats van lijnrecht tegenover hun ouders te staan. Minder juridiseren en meer vanuit zorg vroegtijdig ondersteuning bieden bij de aanvang van een scheiding.

Divorce Challenge gaat van start

Op 6 september is de Divorce Challenge gelanceerd. Minister van der Steur van Veiligheid en Justitie heeft dinsdag 6 september de Divorce Challenge gestart door de website www.divorcechallenge.nl te lanceren.

Het doel van de Challenge is het aantal vechtscheidingen terug te dringen en de negatieve gevolgen voor kinderen te verminderen. Dit door mensen uit te nodigen goede ideeën tegen vechtscheidingen in te dienen via de website.

Minister Van der Steur: “We willen iedereen uitnodigen om, bovenop alles wat we al hebben, nieuwe manieren te bedenken om ouders te helpen hun scheiding goed te regelen zodat ze niet in een vechtscheiding terecht komen en de wereld van hun kinderen niet op zijn kop komt te staan.”

Bekijk hier het filmpje over de Challenge.

De Beroepsorganisatie Kindbehartiger spreekt op korte termijn met het Ministerie van Veiligheid van Justitie.

Bekijk hier de inzending rondom het landelijke Kindbehartiger spreekuur.