Tagarchief: belangen kinderen in scheiding

Blog KJRW Utrecht, als je ouders gaan scheiden

Papa en mama gaan uit elkaar, wat nu ?

Als je net lekker wil gaan slapen hoor je weer een hoop kabaal en harde stemmen van beneden komen. Papa en mama staan wéér tegen elkaar te schreeuwen; minstens drie keer per week gaat het er zo aan toe. Waarom doen ze dat nou? Vinden ze elkaar dan niet meer lief? Maar het zijn toch m’n ouders, die horen elkaar lief te vinden….

Alle ouders hebben wel eens ruzie, of een meningsverschil. Helaas komt het bij sommige kinderen thuis voor dat de ouders wel heel veel ruzie hebben. Of soms is de ene ouder heel veel weg van huis of doen je ouders heel afstandelijk tegen elkaar. Dan heb je toch het gevoel dat er iets niet klopt….

En ja hoor daar is de vraag dan: kom je even bij ons op de bank zitten we moeten je wat vertellen. Je voelt de bui al hangen: ze gaan scheiden. Maar wat is dat eigenlijk scheiden? En wat gebeurt er dan allemaal? Gaan we dan verhuizen? En bij wie moet ik dan gaan wonen? Moet ik nu gaan bedenken wie ik liever vind?

Als je ouders gaan scheiden kan dat super verwarrend en raar zijn. Heel veel dingen kunnen veranderen. Ze moeten allemaal afspraken en omgangsregels maken over het gene wat van hun allebei is: de kinderen! Als je nog onder de 18 jaar bent dan moeten je ouders samen een plan en afspraken maken over hoe ze de opvoeding verder gaan uitvoeren nu ze uit elkaar zijn. Deze afspraken gaan over bij wie je bijvoorbeeld gaat wonen en hoe ze de kosten gaan verdelen.

Het kan soms best wel lastig zijn om die afspraken te maken zonder dat ze ruzie krijgen. Daarom kunnen ze hierbij ook de hulp vragen van een advocaat of een mediator. Een mediator is een persoon die je ouders helpt om uit de discussie te komen zonder een kant te kiezen.

Als je ouders zijn getrouwd dan moeten ze naar de rechter om aan te geven dat ze willen scheiden. Als je twaalf jaar of ouder bent, zal de rechter ook aan jou vragen wat je er van vindt dat je ouders gaan scheiden. Ook zal de rechter vragen naar jouw mening over de tijd die je wil doorbrengen met beide ouders. Dit kan je vertellen tijdens een gesprek met de rechter, maar je mag ook een brief schrijven.

Samen met jou en je ouders maakt de rechter een omgangsregeling. Deze regeling kan best wel wat veranderingen met zich mee brengen. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat je moet verhuizen, of dat je bijvoorbeeld je moeder meer ziet dan je vader. Als ouders er in slagen om afspraken te maken dat je beide ouders evenveel ziet dan noem je dat co-ouderschap.

Kortom: als je ouders gaan scheiding kan er echt super veel veranderen. Dit is soms best wel lastig. Daarnaast kan je ook echt wel eens verdrietig zijn over dat je ouders niet meer bij elkaar zijn: dat is heel normaal. Maar je ouders zullen met behulp van de advocaat en de rechter altijd goede afspraken over jou maken.

En vergeet natuurlijk de voordelen niet: alles doe je nu twee keer! Twee keer op vakantie, dubbel zakgeld en twee keer je verjaardag vieren!!!

Als je ooit vragen hebt over de scheiding van je ouders en hoe het allemaal in zijn werk gaat dan kan je ook altijd om hulp vragen. Dit kan bijvoorbeeld bij de Kindbehartiger of bij de Kinder- en Jongerenrechtswinkel.

Bron: Kinder- en Jongerenrechtswinkel Utrecht

Kindbehartiger bestaat 3 jaar

“Op 20 maart bestaat de Beroepsorganisatie Kindbehartiger en de rol van de Kindbehartiger 3 jaar. Voor ons de Dag van Kindbehartiging, waarbij wij stil staan bij de afgelopen paar jaar en vooruit kijken.

Voor ons ook een dag waarop wij extra aandacht vragen voor de positie van kinderen in een scheidingssituatie, voor hun stem en hun rechten.

Op 20 maart zoomen wij nadrukkelijk in op het IVRK en de aanvullende General Comments. Op wat het belang van kinderen precies behelst in specifieke situaties. Hoe dit concreet kan worden gemaakt per situatie. Alsmede hoe wij met elkaar, als volwassenen binnen onze maatschappij, de belangen van kinderen beter kunnen borgen; kinderparticipatie voorop en daarnaast bescherming bieden voor de kwetsbare positie die kinderen tevens genieten.

Wij streven naar een kindvriendelijk systeem van scheiden. Ieder kind heeft een stem waaraan een passend belang moet worden gehecht, in lijn met de artikelen 9 en 12 van het IVRK alsmede 809 Burgerlijke Rechtsvordering.

Dat het gewenst is dat de stem van kinderen wordt meegenomen, staat buiten kijf. Dit bieden we in Nederland echter nog niet ieder kind.

Kinderen hebben een informele rechtsingang. Zij mogen hun mening geven over zaken die hen aangaan, zoals de scheidingssituatie van hun ouders. Kinderen verdienen dat niet over hun hoofden heen beslissingen worden genomen, zij verdienen bescherming om niet te worden betrokken in die zaken die op volwassen niveau spelen en bescherming dat we kinderen niet te verantwoordelijk maken voor de stem die zij afgeven.

Ieder kind zou in een scheidingssituatie in diverse stadia een eigen belangenbehartiger en vertrouwenspersoon moeten worden geboden. Dat is een recht van kinderen. Iemand die naast het kind staat, het belang van het kind concreet maakt in de desbetreffende situatie, vragen voor hen in perspectief plaatst en uitleg geeft. Het liefst zo vroeg mogelijk in het scheidingsproces. Daar staan wij als Kindbehartigers voor.

Een kindvriendelijker rechtssysteem is niet een systeem waarin we meer kinderen, ook op jongere leeftijd, gaan betrekken in volwassen zaken, maar wel een systeem waarbij op passende wijze wordt gezorgd dat de positie van ieder kind een plek krijgt en dat de beschermingsgedachte wordt ingevuld.

Aan het IVRK mag meer gewicht worden toegekend.”

Divorce Challenge gaat van start

Op 6 september is de Divorce Challenge gelanceerd. Minister van der Steur van Veiligheid en Justitie heeft dinsdag 6 september de Divorce Challenge gestart door de website www.divorcechallenge.nl te lanceren.

Het doel van de Challenge is het aantal vechtscheidingen terug te dringen en de negatieve gevolgen voor kinderen te verminderen. Dit door mensen uit te nodigen goede ideeën tegen vechtscheidingen in te dienen via de website.

Minister Van der Steur: “We willen iedereen uitnodigen om, bovenop alles wat we al hebben, nieuwe manieren te bedenken om ouders te helpen hun scheiding goed te regelen zodat ze niet in een vechtscheiding terecht komen en de wereld van hun kinderen niet op zijn kop komt te staan.”

Bekijk hier het filmpje over de Challenge.

De Beroepsorganisatie Kindbehartiger spreekt op korte termijn met het Ministerie van Veiligheid van Justitie.

Bekijk hier de inzending rondom het landelijke Kindbehartiger spreekuur.