Supervisoren

De Beroepsorganisatie Kindbehartiger werkt met supervisoren. De supervisie is er voor de Kindbehartigers rondom de eigen rol, houding en leerdoelen.

  • Voor supervisie wordt een bedrag aan de leden gevraagd van EUR 75 vrij van BTW per uur, te facturen via de supervisor.
  • Locatie en data worden in onderling overleg afgestemd tussen de supervisor en de leden.
  • Annuleringen of wijzigingen worden 24 uur van tevoren vanuit de leden bericht aan de supervisor waarbij de supervisor met het desbetreffende lid een nieuwe datum zal bepalen. Bij annulering minder dan 24 uur van tevoren wordt 50% van de kosten door de supervisor in rekening gebracht.


Even voorstellen:
Leoniek van der Maarel – Zuid-Nederland

Ik ben Leoniek van der Maarel, geboren in 1961. Sinds 1999 heb ik mijn eigen praktijk in Leidschendam waar ik kinderen, jongeren en hun ouders begeleid bij diverse omstandigheden. Mijn specialisatie is rouw (in de breedste zin van het woord). Ik ben ook verbonden aan Achter de Regenboog.
Ik ben een aantal jaar actief geweest als Kindbehartiger en heb onlangs besloten dat ik me meer bezig wil houden met het begeleiden van begeleiders en het overdragen van mijn kennis. Ik geef les bij diverse instanties over kinderen en dood, echtscheiding en ziekte in het gezin. Ik ben geschoold als orthopedagoog, hypnotherapeut, psycholoog en enneagramcoach. Daarnaast heb ik diverse trainingen gevolgd, waaronder de post HBO speltherapie en kinderyogadocent.
Ik heb ook verschillende boeken geschreven (onder andere “Kinderen in Spagaat” en “Vechten voor je scheiding, schipbreuk geslaagd” (samen met Tineke Rodenburg)) en heb meegewerkt aan televisieprogramma’s, de bekendste daarvan is “Liefde voor Later”. In de supervisie kan je begeleiding vragen voor je persoonlijke leerproces en je professioneel functioneren. Ook kan je begeleiding vragen bij het beoordeling van casuïstiek. De supervisie kunnen we face to face in Leidschendam doen, of per skype.

Neem contact op via: leoniekvandermaarel@gmail.com
Specialismen: rouw en verlies, gezinsinteracties, hechtingstheorie, ontwikkelingspsychologie kinderen.


Marjanne Boesenkool – West Nederland
Ik ben Marjanne Boesenkool, geboren in 1956 te Haarlem. Ik ben getrouwd, 3 kinderen en een kleinkind. Ik woon in Haarlem. Na mijn studie Orthopedagogiek aan de UvA ben ik via ‘Blijf’ en werken met vluchtelingen bij Bureau Jeugdzorg terecht gekomen. In die jaren heb ik de opleiding mediation gedaan en bemiddeling ingezet bij cliënten Bureau Jeugdzorg. Nu werk ik al weer jaren bij de Jeugdhulporganistie Parlan (werkgebied IJmond-Texel) als gedragswetenschapper, eerst bij Ambulant en nu bij Pleegzorg.
Ik draag actief bij aan de methodiekontwikkelgroep van ‘Ouderschap Blijft’. Ambulant werkers van Parlan heb ik getraind in deze methodiek en dit aanbod is momenteel een wezenlijk onderdeel van Parlan. Samen met Lianne van Lith heb de ik training ‘Wijzer bij Scheiden’ ontwikkeld. Dit is een meerdaagse training en inmiddels hebben wij veel wijk-en zorgteams getraind.
Ik heb de basisopleiding systeemtherapie gedaan en voer sindsdien systeemtherapeutische gesprekken met cliënten van Parlan. Ik begeleid pleegzorgbegeleiders in casuïstiek en professioneel functioneren. De medewerkers van ‘Ouderschap Blijft’ consulteren mij voor complexe zaken en verdieping. Ik heb verschillende trainingen /opleidingen gedaan over o.a. hechting/trauma en kindermishandeling. Ik geef de training ’Zorgen voor getraumatiseerde kinderen ‘ aan pleegouders en medewerkers Pleegzorg.
In de supervisie kan je bij mij terecht voor casuïstiek, persoonlijke leerdoelen, professioneel handelen en themaverdieping. Mijn voorkeur heeft het om de supervisie face tot face te laten plaatsvinden. Waar en wanneer gebeurt in overleg.

Neem contact op via: maboes@planet.nl
Specialismen: systemisch en contextueel werken, trauma, hechtingstheorie, loyaliteit, relationele problematiek en conflicthantering.


Heleen Koppejan – Midden-Nederland
Ik ben Heleen Koppejan-Luitze, ik word dit jaar 55 jaar en ben 21 jaar heel gelukkig getrouwd. Ik heb twee volwassen dochters uit een eerder huwelijk en twee stiefzonen en van hen vier kleinkinderen. Ik hou van lezen, tuinieren, reizen, koken en gezelligheid. Ik heb twintig jaar gewerkt als Directeur HRM in het bedrijfsleven. Als (cum-laude) afgestudeerd Levensloop-psycholoog (waarbij ik onderzoek heb gedaan naar Parental Alienation Syndrome: PAS), ben ik dit jaar begonnen aan een promotietraject bij de Universiteit Utrecht. Hier ga ik verder met onderzoek naar de gevolgen van gedrag van gescheiden ouders op hun kinderen.
Daarnaast heb ik een eigen psychologiepraktijk (www.hechtscheiden.com). Hierin bied ik begeleiding aan gescheiden ouders die geconfronteerd worden met kinderen die het (voorheen goede) contact met hen verbreken. Tevens draag ik mijn kennis over aan andere professionals middels trainingen, lezingen en casuïstiek-besprekingen. Ik wil bijdragen aan een samenleving die kinderen het recht biedt om onbelemmerd van beide ouders te houden, ook na een scheiding.
Heel graag zet ik mijn kennis, deskundigheid en vaardigheden in zodat ik een bijdrage kan leveren aan jou als Kindbehartiger.
In de supervisie kan je begeleiding vragen voor je persoonlijke leerproces en je professioneel functioneren. Ook kan je begeleiding vragen bij het beoordeling van casuïstiek. De supervisie kunnen we face to face in De Rijp doen, of per skype.

Neem contact op via: hkoppejan@hechtscheiden.com
Specialismen: ouderonthechting, Meldcode, overdracht & tegenoverdracht, analyseren en nakijken van dossiers en verslagen, afhandeling klachten.


Esther Pross – Oost-Nederland

Mijn naam is Esther Pross (1967). Geboren in Groot Agelo, een gehucht in het Overijsselse Twente. Als oudste kind in een gezin met dochter en een zoon. Diversiteit en cultuursensitiviteit zit in mijn bloed. Mijn vader is een zoon van een Nederlandse moeder en een Oost-Duitse vader. Mijn moeder is als Catalaanse geboren en getogen in Spanje onder het dictatoriale regime van Franco. Door mijn enthousiasme en oprechte betrokkenheid verbond ik als kind al de verschillende culturen waarin ik opgroeide. Ik woon samen met Wim in het prachtige Gelderland. De afgelopen 26 jaar jaren heb ik gewerkt in de jeugdhulpverlening, kinderpsychiatrie, kinderziekenhuis en het (speciaal)onderwijs. Vanuit mijn praktijk voor rouw & trauma werk ik behandelmatig met kinderen, jongeren en hun ouders. Vanaf 2012 werk ik met veel passie als speltherapeut voor migrantenkinderen en kinderen met vlucht- en oorlogservaringen op de Taalschool in Utrecht. Daarnaast geef ik les in diversiteit, trauma sensitief werken en lesgeven en ben ik verbonden aan het Marnixcollege.
Mijn focus is de laatste jaren steeds meer komen te liggen op de (veer)kracht van mensen. Samen op zoek naar wat verbindend werkt en welke vaardigheden en krachten uit het verleden helpend zijn voor het heden en de toekomst. Ik combineer professionaliteit met passie, speelsheid en humor. Ik heb een scherp oog en warm hart voor de mens en zijn geschiedenis.
Alle ervaring en expertise die ik heb opgedaan draag ik nu middels het geven van trainingen over als co-founder en trainer van ProuD Consultancy, experts in diversiteit en communicatie. De rode draad van alle trainingen en de basis voor mijn manier van werken is de methodiek Beschermjassen.
In 2003 heb ik de opleiding Supervisiekunde 1&2 gevolgd en sindsdien geef ik met veel plezier supervisie en begeleide intervisie. Tijdens een (groeps)supervisie traject gaan we methodisch in op jouw persoonlijke leervragen. Je reflecteert op je eigen gedrag, wordt bewust van patronen en je gaat op zoek naar dieperliggende overtuigingen die jouw handelen sturen. Je krijgt meer inzicht in jouw eigen waarden, drijfveren en ambities, met als doel dat je bewuster keuzes maakt. Je leert je eigen leersituatie te scheppen om op eigen kracht (zelfgestuurd) en doelgericht te leren.
Ik maak graag een afspraak om tijdens een kennismakingsgesprek samen te onderzoeken of ik de juiste supervisor voor jou ben, voor de supervisie vragen die je op dit moment hebt.

Neem contact op via: info@estherpross.nl
Specialismen: ontwikkelingspsychologie kinderen, rouw, trauma, gedragsproblematiek, parallelprocessen en interculturele vraagstukken.


Fokje Krol – Noord-Nederland
Mijn naam is Fokje Krol. Ik woon in het Noorden van het land. In de 2e helft van 2016 heb ik kennis gemaakt met de rol van de Kindbehartiger. Mijn kennis en kunde ten behoeve van supervisie ligt op een aantal terreinen. In de jaren ‘90 bouwde ik mee aan de vormgeving van de unit Pleegzorg van Jeugdzorg Friesland, waar ik 5 jaar als begeleider van pleeggezinnen werkte. Daarna heb ik in 17 jaar tijd mijn deskundigheid ontwikkeld als toezichthouder bij Reclassering Nederland. In deze functie komen de kennis inzake ontwikkelingspsychologie, forensische expertise, verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek samen. In 2011 ben ik begonnen met de opleiding tot systeemtherapeut.
Omdat onze kinderen inmiddels wat onafhankelijkere pubers worden, ontstaat er ruimte voor volgende stappen. In 2016 heb ik Relaties in Beweging opgezet en ben ik lid geworden van Beschermjassenpoli Noord-Nederland, waar middels de beschermjassen- methodiek gewerkt wordt met mensen uit een Wij-cultuur.
In 2017 ben ik via een deeltijd-detachering van start gegaan als systeemtherapeut i.o. bij de Ambulante Forensische Polikliniek in Groningen en ben ik bestuurslid geworden van een nieuwe Sectie van de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie: Interculturele Systeemtherapie. Bij de Reclassering gaat mijn tijd vooral nog zitten in het voorzitterschap van de participanten-groepen van project De Gezinsbenadering. Daarbinnen bouwen we met zo’n 20 organisaties , samen met de Noordelijke PI’s , aan het voorkomen en terugdringen van detentieschade bij kinderen, die te maken krijgen met detentie van hun vader.
Al met al 23 Jaar aan kennis en kunde ter beschikking voor eenieder die in Noord-Nederland supervisiegesprekken aangaat. In de supervisie kan je begeleiding vragen voor je persoonlijke leerproces en je professioneel functioneren. Ook kan je begeleiding vragen bij het beoordeling van casuïstiek. De supervisie kunnen we face to face in Groningen doen, of per skype.

Neem contact op via: f.krol@ziggo.nl
Specialismen: ontwikkelingspsychologie, systemisch en contextueel werken.