STIEFenCO

stiefenco_logoSTIEFenCO HELPT SAMENGESTELDE GEZINNEN VERDER

Dat de nood onder samengestelde gezinnen hoog is, werd Marianne Smulders jaren geleden klip en klaar duidelijk. Complex en vol valkuilen: loyaliteitsproblemen, relatieproblemen, respecteren van het bestaand van het kerngezin, onvoorwaardelijke bloedband versus voorwaardelijke stiefband, een achtergrond van verdriet en verlies door scheiding, de gevolgen van de scheiding …. en ga zo maar door. Jaren na scheiding kunnen onverwerkte emoties nog hun invloed hebben op het samengesteld gezin. “De moed die ik bij velen zag om tegen de stroom in te blijven knokken, deed mij beseffen dat met het slagen van het samengesteld gezin zo onvoorstelbaar veel afhangt; veiligheid, vertrouwen, gezondheid, werk en sociaal leven.”

STIEFenCO merkt in de praktijk dat de vorming van een samengesteld gezin sluimerende conflicten doet aanwakkeren. Door de juiste handvatten op het juiste moment in te zetten, helpen zij de bermbrand te blussen. Bluswerk voordat het een oncontroleerbare uitslaande brand wordt.

STIEFenCO biedt samengestelde gezinnen heldere handvatten en schept orde in de emotionele en opvoedkundige chaos, die er ook kan zijn. Doel is rust en harmonie binnen gezin en relatie.

Kinderen kunnen juist bij de vorming van een samengesteld gezin in de knel komen. Loyaal willen, durven maar bovenal mogen zijn naar beide ouders is het mooiste dat ouders voor hun kind kunnen doen. Boven jezelf uitstijgen, en het belang van je kind invoelen met heel je ziel en zaligheid. Hier heeft STIEFenCO een sterke connectie met het werk van de Kindbehartiger. Wij zijn hier complementair en kunnen ouders zoveel meer bieden door met elkaar samen te werken.

Samen werken wij aan het samenwerken op de lijn ouder-expartner-stiefouder-kind. Wij werken vanuit de filosofie: ‘what we do does not define who we are, what defines us is how well we rise after falling.”

De kernwaarden van STIEFenCO zijn:

  • de acceptatie van het eigen aandeel in het niet hebben kunnen doen slagen van huwelijk of relatie, is het fundament onder het samengestelde gezin
  • respect en samenwerking (indien mogelijk) op de lijn ouder-expartnerlijn- stiefouder-kind
  • energiek iedere dag nieuwe kansen zien en oppakken
  • no-nonsense er zijn voor onze cliënten

Missie
Het is de missie van STIEFenCO om een samengesteld gezin gelukkig en energiek op de rails zetten. Een gezin met een eigen gezinscultuur en rituelen. STIEFenCO levert hierdoor een bijdrage aan het drastisch verlagen van het schrikbarende aantal van 120.000 (60%) gestrande samengestelde gezinnen. Dit kan gerealiseerd worden door het bundelen en delen van kennis en ervaring via ons landelijke netwerk van professionals, gespecialiseerd in de problematiek van stiefgezinnen.