Stichting Kwaliteit Kindbehartiger


De Stichting Kwaliteit Kindbehartiger is in het leven geroepen met als doel de kwaliteitsbewaking en kwaliteitsverbetering van de functie van de Kindbehartiger. De Stichting kan nadere kwaliteitseisen aan het profiel van de Kindbehartiger stellen en houdt het Register van Kindbehartigers bij.

De Stichting Kwaliteit Kindbehartiger draagt zorg voor:

 • Het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van het functieprofiel Kindbehartiger via het Toetsingskader Stichting Kwaliteit Kindbehartiger;
 • Nader op te stellen kwaliteitseisen rondom de selectie en de functie van Kindbehartiger;
 • Het voeren van het Register van Kindbehartigers;
 • Het voeren van het Klachtenreglement Kindbehartiger en de afhandeling van klachten via de klachtenfunctionaris;
 • De Stichting Kwaliteit heeft het volgende noodzakelijk geacht voor Kindbehartigers ten behoeve van het uitvoeren van de rol als Kindbehartiger:
  • Verplichte training voor de beroepsgroep Kindbehartiger rondom de Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling;
  • Collegiale intervisie bijeenkomsten voor Kindbehartigers;
  • Supervisie voor Kindbehartigers rondom de eigen rol, houding en eigen leerdoelen.
  • Aanvullende trainingen ter nadere specialisatie.