Slotbijeenkomst Divorce Challenge

Sinds juli 2017 heeft het Platform Scheiden zonder Schade zich onder voorzitterschap van André Rouvoet gebogen over de gevolgen van scheidingen voor kinderen.
Voortbouwend op de eerder gehouden Divorce Challenge luidde de opdracht om met concrete actielijnen en oplossingsrichtingen te komen om schade bij kinderen als gevolg van de scheiding van hun ouders te voorkomen. Tijdens de slotbijeenkomst op 22 februari 2018 heeft André Rouvoet de bevindingen aangeboden aan de ministers Sander Dekker(Rechtsbescherming) en Hugo de Jonge(VWS). Bijdragen zijn geleverd door Prinses Laurentien van Oranje en Elke Geurts (schrijfster en columniste).

Er zijn voor de Beroepsorganisatie Kindbehartiger veel herkenningspunten naar voren gekomen omtrent de rol van de Kindbehartiger en waar het gedachtegoed voor staat. Als ook om een meer kindvriendelijke inrichting van het proces rondom scheiden te gaan inrichten waar de visie van kinderen in wordt betrokken en alle betrokken partijen/instanties/professionals in gaan samenwerken om veranderingen door te voeren.

Een prachtig betoog van prinses Laurentien waarbij zij echt is gaan staan voor wat kinderen nodig hebben van beleidsmakers, professionals en instanties en alle volwassenen om hen heen. “Denken in systemen werkt niet voor kinderen. Zij hebben een eigen steunfiguur nodig waarbij eerlijkheid, vertrouwen en veiligheid met tijd om de stem van kinderen te filteren nodig is. Van thuiskomen ineens moeten spreken in de rechtbank om je stem te uiten is een te grote stap.”

Verder is brug slaan tussen de zorg en het recht nodig, waarbij we blij zijn met de samenwerking die we als Kindbehartiger al met vele advocaten hebben.

Kijk hier voor meer informatie over de rapportage ‘scheiden, en de kinderen dan…’