Regio coördinatoren

De Beroepsorganisatie Kindbehartiger werkt met regio coördinatoren.
De kernwaarden van de regio coördinator liggen in het creëren van verbinding, faciliteren en het signaleren binnen de sector.

De rol van de regio coördinator betreft de volgende onderdelen:

  • Verbinding in de regio;
  • Kindbehartigers in de regio van dezelfde informatie voorzien;
  • Samen met de Kindbehartigers in de regio het gedachtegoed Kindbehartiger neerzetten en uitdragen;
  • Faciliteren van de Kindbehartigers in de regio;
  • Behoeften in de regio filteren en signaleren;
  • Aanspreekpunt voor beleidsmedewerkers en anderen belanghebbenden in de regio;
  • Intervisie afstemmen en voorzitten;
  • Meedenken op beleidsniveau samen met de Beroepsorganisatie Kindbehartiger (regionale aandachtspunten ten opzichte van landelijk beleid);
  • Optuigen van bijeenkomsten of verdiepingstrainingen in de regio.