Raad van Kinderen Kindbehartiger

Op 5 juni 2019 vond de Conferentie 2100 plaats in het Museon te Den Haag. Een middag die in het teken stond van het op gelijkwaardig in dialoog gaan tussen kinderen en volwassen, omdat we de toekomst samen met elkaar maken en kindinclusie het nieuwe normaal mag worden. Een initiatief van de Missing Chapter Foundation.

De Beroepsorganisatie Kindbehartiger heeft in 2018 en begin 2019 hard gewerkt met haar Raad van Kinderen van de Bijenkorf school in Gouda. De kinderen hebben meegekeken naar de hulpvraag van de organisatie over wat kinderen in een scheidingssituatie nodig hebben. Hier kwamen verschillende adviezen uit naar voren waaronder dat kinderen te weinig weten waar ze terecht kunnen en niet van hun rechten afweten. Daarom is samen een boekje ontwikkeld dat op de markt zal worden gebracht en voor scholen beschikbaar wordt besteld. Door deze mooie samenwerking zijn we genomineerd voor de Raad van Kinderen Awards die op 5 juni is uitgereikt.

Ondanks dat we niet gewonnen hebben kijken we met trots terug op het hele proces en zijn we vooral onze Raad van Kinderen dankbaar voor hun geweldige adviezen. Samenwerken met kinderen loont! Met onze Raad gaan we dan aan verder de slag met meer nieuwe ideeën die gericht zijn op preventie en meer kinderen kunnen bereiken. Bekijk hier het jaarverslag van onze Raad van Kinderen.

De Raad van Kinderen is een initiatief van Missing Chapter Foundation, waarbij kinderen meebeslissen met bestuurders/beleidsmakers van bedrijven, over kwesties als duurzaamheid, armoede en gezondheid en kinderen in kwetsbare posities. Kinderen zijn een groep die nog te vaak niet voldoende gehoord worden bij beleidsbeslissingen. Het is juist belangrijk – en logisch – dat deze groep wordt meegenomen, want zij zijn samen met volwassenen de toekomst!