Profiel Kindbehartiger


Kindbehartigers zijn zelfstandige professionals die HBO/WO geschoold zijn en na een selectieprocedure nader opgeleid zijn in de rol en werkwijze van de Kindbehartiger. Kennis op het gebied van de ontwikkelingspsychologie en hechting van kinderen is een vereiste, naast ervaring in het werken met kinderen en ouders in een scheidingssituatie vanuit professioneel perspectief.

De Kindbehartiger is er als belangenbehartiger voor ieder kind in een scheidingssituatie. De Kindbehartiger treedt op in het vrijwillig kader, als ook aan de voorkant van een juridische procedure en rondom de nazorg. De Kindbehartiger werkt waar nodig samen met instanties/professionals.

De Kindbehartiger biedt ondersteuning, niet zijnde therapie of behandeling. Dat is niet altijd (direct) nodig.
De stem van ieder kind verdient wel een plek binnen het geheel. De Kindbehartiger zorgt er dan ook voor dat de beleving van ieder kind helder wordt, plaatst deze samen met het kind in perspectief, doet aan observatie, geeft uitleg en vertaalt de stem van ieder kind naar ouders/verzorgers alsmede indien nodig via een verslag/advies richting het juridisch speelveld.

De Kindbehartiger heeft als doel om ieder kind met een vertrouwd en veilig gevoel verder te laten gaan na de scheiding.

De Beroepscode Kindbehartiger, het Protocol Kindbehartiger en Reglement Kindbehartiger zijn van kracht.

Lees hier meer over het Profiel Kindbehartiger

De Kindbehartigers werken met een uitgebreid “Competentieprofiel Kindbehartiger” waarin competenties en vaardigheden uiteen zijn
gezet. Dit competentieprofiel is voor Gemeenten op aanvraag te verkrijgen.