Pilot Kindbehartiger Gemeente Rotterdam

Een scheiding kan een flinke impact hebben op een kind. Vanuit de Rotterdamse aanpak vechtscheidingen werkt men middels diverse acties met de sector samen aan het voorkomen, beter signaleren en duurzaam oplossen van scheidingen waarbij o.a. de belangen van het kind in het geding komen.

De Kindbehartiger treedt op als belangenbehartiger voor ieder kind in een scheidingssituatie en laat de stem van het kind horen. De Kindbehartiger helpt het kind om zijn wensen in een scheidingssituatie helder te krijgen en te vertolken naar de ouders. Een kindbehartiger treedt op in het vrijwillig kader, aan de voorkant van een juridische procedure en rondom de nazorg. Het doel is het kind met een vertrouwd en veilig gevoel verder te laten gaan na een scheiding.

In Rotterdam gaan wij starten met een pilot om de Kindbehartiger in te zetten. Om de pilot tot een succes te maken, wordt met partners samengewerkt omdat er een enorme kracht ligt in samenwerken. Als advocaat en/of mediator is men betrokken bij echtscheidingsprocedures en wordt in samenwerking de Kindbehartiger ingezet, gefinancierd vanuit de Gemeente.

Tijdens de startbijeenkomst is op 31 mei 2018 kennis gemaakt. Er is uitleg gegeven over de rol en werkwijze van de Kindbehartiger en wanneer de Kindbehartiger binnen de pilot kan worden ingezet, namelijk:

1. Via advocaten aan de voorkant van een juridische procedure waarbij de rol van de Kindbehartiger wordt uitgelegd aan de client en na afstemming met de wederpartij de Kindbehartiger vervolgens met het kind (spelenderwijs) aan de slag gaat. Dit om de beleving, wensen en kindplek ten opzichte van de ouderplek helder te krijgen. Hiervoor zet de Kindbehartigers tools en technieken in aansluiting bij de leeftijd en ontwikkeling van het kind. Het kind krijgt tevens uitleg en informatie en er vindt verslaglegging en advisering plaats.

2. Wanneer een kind op gesprek mag komen bij de rechter kan worden voorgesteld dat de Kindbehartiger het kind ondersteunt bij de voorbereiding op het gesprek, met het kind meegaat of namens het kind een stuk opstelt voor de rechter of helpt bij het opstellen van een brief aan de rechter als het kind niet op gesprek wil.

3. Wanneer zaken bij binnenkomst bij de rechtbank terug verwezen worden naar mediation en er ook ruimte is om een Kindbehartiger in te zetten voor het kind. De Kindbehartiger gaat met het kind (spelenderwijs) aan de slag. Dit om de beleving, wensen en kindplek ten opzichte van de ouderplek helder te krijgen. Hiervoor zet de Kindbehartigers tools en technieken in aansluiting bij de leeftijd en ontwikkeling van het kind. Het kind krijgt tevens uitleg en informatie en er vindt verslaglegging en advisering plaats.

De pilot loopt tot eind 2018 en gaat in juni 2018 van start.