Partners


De Beroepsorganisatie Kindbehartiger werkt samen met organisaties binnen de sector om onderling kennis te delen, van elkaar te leren en om met elkaar te werken aan gezamenlijke doelstellingen in het belang van de rechten van kinderen in brede zin.