Lobby onderwerpen

  • Inzetten op een kindvriendelijk (rechts)systeem rondom scheiden, waarbij de stem van ieder kind wordt geborgd, ongeacht de leeftijd van het kind, kinderparticipatie voorop staat in lijn met de artikelen 9 en 12 van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind alsmede artikel 809 Rv, maar kinderen tegelijkertijd bescherming wordt geboden ten aanzien van de kwetsbare positie waarin zij zich bevinden.
  • Kindbehartigers neerzetten als waardevolle spelers binnen de sector waar gewerkt wordt met kinderen in een scheidingssituatie, waarbij Kindbehartigers als zelfstandige professionals opereren binnen de flexibele schil van Gemeenten;
  • Samenwerken met en ondersteuning bieden aan Gemeenten en instanties op het gebied van Jeugdhulp in het belang van kinderen in een scheidingssituatie en de maatwerk ondersteuning in een vroegtijdig stadium;
  • Oplossingen creëren binnen de sector in het belang van kinderen in een scheidingssituatie door zorg, onderwijs en het juridisch speelveld aan elkaar te verbinden;
  • De kwaliteit en inzetbaarheid van de bijzondere curator in Jeugdzaken verbeteren binnen een juridische procedure;
  • Stimuleren van onderzoek in brede zin rondom de positie van kinderen in een scheidingssituatie en hun rechten.