Lobby

Belangenbehartiging betekent voor de Beroepsorganisatie Kindbehartiger het voeren van een lobby richting politiek Den Haag en binnen de sector over onderwerpen die raken aan de positie van kinderen in een scheidingssituatie, kindbehartiging, spelers in het werkveld alsmede de rechten van kinderen.

Onderwerpen die van belang zijn voor de Beroepsorganisatie Kindbehartiger en haar leden zijn de volgende:

  • Inzetten op een kindvriendelijk (rechts)systeem rondom scheiden, waarbij de stem van ieder kind wordt geborgd, ongeacht de leeftijd van het kind. Kinderparticipatie voorop in lijn met de artikelen 9 en 12 van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind alsmede artikel 809 Rv, maar kinderen tegelijkertijd bescherming bieden ten aanzien van de kwetsbare positie waarin zij zich bevinden;
  • Preventie en maatwerk ondersteuning, waarbij kinderen en ouders sneller op de juiste plek terecht komen;
  • Kindbehartigers neerzetten als waardevolle spelers binnen de sector waar gewerkt wordt met kinderen in een scheidingssituatie, waarbij Kindbehartigers als zelfstandige professionals opereren binnen de flexibele schil van Gemeenten;
  • Samenwerken met en ondersteuning bieden aan Gemeenten en instanties op het gebied van Jeugdhulp in het belang van kinderen in een scheidingssituatie en de maatwerk ondersteuning in een vroegtijdig stadium;
  • Oplossingen creëren binnen de sector in het belang van kinderen in een scheidingssituatie door zorg, onderwijs en het juridisch speelveld aan elkaar te verbinden;
  • De kwaliteit en inzetbaarheid van de bijzondere curator in Jeugdzaken verbeteren binnen een juridische procedure;
  • Stimuleren van onderzoek in brede zin rondom de positie van kinderen in een scheidingssituatie en hun rechten;
  • Wetgeving rondom de rechten van kinderen en de rechten van ouders.