Kosten lidmaatschap en registratie Kindbehartiger

Totale kosten

Eenmalige registratiekosten eerste jaar Register Stichting Kwaliteit Kindbehartiger: 100 euro vrij van BTW.

Jaarlijks lidmaatschap Beroepsorganisatie Kindbehartiger: 175 euro vrij van BTW, naar evenredigheid te berekenen vanaf moment van instroom.

Collectieve bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor Kindbehartigers: 78,65 euro inclusief assurantiebelasting (dit kan ook zelf geregeld worden zolang de rol van de Kindbehartiger volledig is afgedekt).