Klachtenreglement Kindbehartiger

De Stichting Kwaliteit Kindbehartiger is verantwoordelijk voor de afhandeling van klachten. Klachten dienen te worden ingediend via: stichtingkwaliteit@kindbehartiger.nl

Download hier het Klachtenreglement Kindbehartiger juli 2019