KindbehartigersDe Kindbehartiger bij wie de vraag/casus binnen komt, stemt af of de zaak door de desbetreffende Kindbehartiger zelf, een collega of een andere professional wordt opgepakt.

De Kindbehartiger hanteert de Beroepscode Kindbehartiger en handelt volgens het Protocol Kindbehartiger alsmede de bijbehorende reglementen. Enkel de bij de Beroepsorganisatie Kindbehartiger aangesloten leden en binnen het Register Kwaliteit Kindbehartiger geregistreerde leden functioneren vanuit de officiële hoedanigheid als Kindbehartiger na selectie en een gevolgde opleiding daartoe. Geregistreerde en gecertificeerde Kindbehartigers zijn vermeld op onze website en dragen het binnen de BENELUX vastgelegde logo Kindbehartiger.

De Beroepsorganisatie Kindbehartiger werkt met regio coördinatoren.

Zoek hier naar een Kindbehartiger per provincie:

Noord-Holland

Zuid-Holland

Flevoland

Utrecht

Gelderland

Overijssel

Noord-Brabant

Limburg

Friesland

Drenthe

Groningen

Zeeland