Kindbehartiger opgenomen in wegwijzer NJI rondom kind en scheiding

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) heeft de Kindbehartiger alsmede de Beroepsorganisatie Kindbehartiger opgenomen als initiatief gericht op de positie van het kind in een scheidingssituatie en preventie. Daarbij is de Kindbehartiger, naast andere initiatieven, opgenomen in de wegwijzer kind en scheiding.

“De Kindbehartiger zorgt dat de stem van ieder kind in een scheidingssituatie wordt geborgd en krijgt een plek binnen het geheel. Alle betrokkenen worden indien nodig actief betrokken door de Kindbehartiger: kinderen, ouders, sociale hulpverleners, juristen, advocaten, mediators, scheidingscoaches.

De Kindbehartiger gaat eerst (spelenderwijs) met het kind in gesprek om naar het kind te luisteren. Ook zal met ouders en eventueel met anderen worden gepraat. Soms eerst met de ouders of bijvoorbeeld met een advocaat, mediator of andere hulpverlener. Maar de Kindbehartiger zal altijd luisteren naar de stem van het kind. De gesprekken en contactmomenten zijn nodig zodat de Kindbehartiger informatie krijgt en zich een goed beeld kan vormen over de situatie om vervolgens maatwerk ondersteuning te kunnen bieden.”

Bron: NJI