Jeugdplatform Amsterdam


Jeugdplatform-Amsterdam

In het Jeugdplatform hebben Amsterdamse jongeren en ouders een stem in de zorg voor jeugd en passend onderwijs. Zij adviseren gevraagd en ongevraagd over de jeugdhulp: thuis, in de wijk, op school of in een instelling.

Het Jeugdplatform bestaat uit:

  • De Adviesgroep; een groep van jongeren (8) en ouders (4) die door het College is geïnstalleerd als formeel adviesorgaan;
  • Vier Belangenbehartigers; ervaringsdeskundige jongeren/ouders in dienst van het Jeugdplatform. Zij zijn de ogen en oren en de spreekbuis van het Jeugdplatform. Zij signaleren, onderzoeken en verbinden om zo de belangen van de doelgroep te behartigen.
  • Een brede achterban van Amsterdamse jongeren en ouders. Zowel individuele cliënten als zelforganisaties, cliëntenraden, informele netwerken, etc.
  • Zij worden ondersteund door Cliëntenbelang Amsterdam en Stichting Alexander.

In het Jeugdplatform kunnen jongeren en ouders op verschillende niveaus en manieren meepraten over de Jeugdhulp. Zowel eenmalig als op vaste basis, en zowel over één specifiek onderwerp als in een bepaalde wijk.

Het Jeugdplatform is druk bezig om haar netwerk te vergroten. Zij komen graag in contact met hulpverleners, cliënten en andere personen die met Jeugdhulp te maken hebben. Vanwege deze reden is ook de samenwerking opgezocht met de Beroepsorganisatie Kindbehartiger.

Hulpverleners kunnen cliënten en/of hun ouders naar het Jeugdplatform doorverwijzen wanneer zij ergens tegenaan lopen in de zorg en graag hun verhaal kwijt willen. Maar ook hulpverleners kunnen bij het Jeugdplatform terecht met ervaringen en signalen die gehoord moeten worden. Zo kunnen ook Kindbehartigers bij het Jeugdplatform terecht en kan er over en weer expertise gedeeld worden.

Voor meer informatie: www.jeugdplatformamsterdam.nl

Lees hier het advies van het Jeugdplatform inzake vechtscheidingen. De rol van de Kindbehartiger is hierin benoemd en besproken met de aanwezige jongeren.