Intakeformulier opleiding Kindbehartiger

De rol van de Kindbehartiger wordt vervuld door professionals die hun eigen praktijk voeren of voornemens zijn dit als zelfstandige professional te gaan doen.

Wij vragen jou als professional vriendelijk om bijgaand formulier in te vullen. Je kunt deze kopieren en als Word document toe sturen. Dit formulier is bedoeld om een beeld te verkrijgen van jouw werkervaring, naast jouw achtergrond, in lijn met de vereisten die vanuit de rol van Kindbehartiger worden gesteld. Indien er twijfel bestaat of er voldoende aansluiting is, zal er contact opgenomen worden.

Naam:

Werkervaring Ja/nee, sinds Aantal (per jaar)
Eigen zelfstandige praktijk    
Ervaring in werken binnen scheidingssituaties
vanuit professioneel perspectief
   
Aantal kindgesprekken  
Aantal oudergesprekken    
Werkervaring Ja/nee, sinds Aantal per jaar
Scheiding/hulpverlening    
Gespreksvoering kinderen    
Gespreksvoering ouders    
Verslaglegging/dossiervorming    
Multidisciplinair werken    
Analytisch denken en werken    
Juridisch kader familie- en jeugdrecht    
Ontwikkeling/hechting kinderen en psycho educatie    
Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld    

Tevens verzoeken we jou om jouw curriculum vitae en motivatie toe te sturen.

Graag ontvangen we de gegevens via info@kindbehartiger.nl

Hartelijk dank voor de medewerking!

Met vriendelijk groet,

Beroepsorganisatie Kindbehartiger