FAQ


Hier wordt antwoord gegeven op enkele veelgestelde vragen.

 • Voor wie is de Kindbehartiger er?

Kindbehartigers zijn er op landelijk niveau voor kinderen, van 0-18 jaar als ook in hun twintiger jaren nu de ontwikkeling van kinderen doorloopt, en hun ouders waarbij sprake is van een scheidingssituatie. Dit kan het moment zijn waarop net besloten is dat de scheiding gaat plaatsvinden of waarbij de scheiding al heeft plaatsgevonden. Ben jij gehuwd (geweest) of is er sprake (geweest) van een geregistreerd partnerschap of van een andere vorm van samenwonen en gaan jullie uit elkaar, waarbij kinderen betrokken zijn? Dan kan een Kindbehartiger worden ingeschakeld voor ondersteuning en advies.

 • Hoe kan een Kindbehartiger worden ingeschakeld?

Het inschakelen van een Kindbehartiger kan via de Beroepsorganisatie Kindbehartiger. Ook kan er rechtstreeks contact worden opgenomen met een Kindbehartiger in de eigen omgeving.

 • Hoe werkt de Kindbehartiger ?  

Iedere scheidingssituatie is anders en ieder kind is uniek. Het werk van de Kindbehartiger is daarom altijd maatwerk. Steeds wordt gekeken naar de positie van het kind, de leeftijd en ontwikkeling. Hier worden de ondersteuning en advisering op afgestemd. Voor een globaal beeld over de werkwijze van de Kindbehartiger kan gekeken worden op werkwijze Kindbehartiger.

 • Zijn er kosten verbonden aan het werk van de Kindbehartiger?  

Iedere Kindbehartiger werkt op basis van een uurtarief of er kunnen afspraken worden gemaakt voor het gehele traject. De aanpak van een Kindbehartiger is altijd maatwerk. Met enkele sessies kunnen al mooie resultaten worden geboekt. De kosten worden doorgaans 50%-50% over beide ouders verdeeld, dan wel kan bekeken worden of financiering kan worden verkregen via Gemeenten hetgeen via de eigen zelfstandige praktijk van de Kindbehartiger loopt.

 • Worden de kosten voor ondersteuning van een Kindbehartiger op enige wijze vergoed?  

In de basis geldt dat de kosten (uurtarief of maatwerk afspraken voor totaal traject) betaald moeten worden door ouders, net zoals veelal bij advocaten en mediators geldt. Het is belangrijk naar het te behalen resultaat te kijken voor de kinderen en voor jullie als ouders, waarbij vanuit het vrijwillig kader de regie kan worden behouden over hoe de toekomst eruit komt te zien.
In sommige gevallen is het wel mogelijk om een vergoeding te verkrijgen of anderszins iets te regelen via PGB of een maatwerk overeenkomst met een Gemeente. De Kindbehartiger kan vanuit de eigen zelfstandige praktijk bekijken of en waar eventuele mogelijkheden liggen hiervoor. Dit kan echter niet worden gegarandeerd.

 • Is er toestemming van beide ouders en/of het kind nodig voor de ondersteuning ?

Als beide ouders gezag hebben, moeten beide ouders akkoord gaan met de ondersteuning van een Kindbehartiger. Als het gezag slechts bij één ouder ligt, dan is alleen van de gezaghebbende ouder toestemming nodig.
Het uitgangspunt is echter dat een ouder die geen gezag heeft, maar het kind wel heeft erkend of anderszins de rol als ouder steeds heeft vervuld zonder juridische status, betrokken wordt in de ondersteuning van het kind. Hierbij wordt gekeken naar het belang van beide ouders in het leven van kinderen alsmede de vereisten vanuit onze nationale wetgeving en het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind.

Voor de ondersteuning van minderjarige kinderen geldt verder het volgende:
Kind 0-12 jaar: alleen toestemming van de gezaghebbende ouder(s) is nodig;
Kind 12-16 jaar: toestemming van zowel het kind als de gezaghebbende ouder(s) is nodig;
Kind 16-18 jaar: er is enkel toestemming van het kind nodig. De ouder(s) hoeft niet om toestemming te worden gevraagd, tenzij het kind niet wilsbekwaam is. Wel is het prettig wanneer ouders betrokken kunnen worden.

 • Wat is het verschil tussen een Kindbehartiger en een bijzondere curator in Jeugdzaken?  

De bijzondere curator in Jeugdzaken wordt benoemd door de rechter binnen een juridische procedure en handelt vanuit een taakomschrijving vanuit de Rechtbank. De bijzondere curator verricht niet zelf de hulpverlening, maar adviseert de rechter over passende hulp vanuit de taak die door de rechter is afgegeven. De Kindbehartiger biedt ondersteuning vanuit de hulpvraag van kinderen en hun ouders en werkt meer aan de voorkant van een procedure, mogelijk in samenwerking met advocaten. De Kindbehartiger probeert daarbij, met het netwerk, zoveel mogelijk in te zetten op het voorkomen van een juridische procedure. De casuïstiek van een bijzondere curator is veelal omvangrijker en omvat meer dan alleen scheidingssituaties. Lees hier meer.

 • Kan een Kindbehartiger samenwerken met andere professionals, zoals advocaten of een mediator?  

Ja, een advocaat of mediator kan verwijzen naar een Kindbehartiger en vice versa. Waar de advocaat het belang van de client borgt en ook aandacht besteedt aan de belangen van het kind, kan hierin concreet door de Kindbehartiger worden voorzien zo vroeg mogelijk aan de voorkant van een procedure. De Kindbehartiger zet in op de positie van het kind en zijn belangen, ongeacht de leeftijd van het kind.
Ook kan een Kindbehartiger samen met een mediator een rol spelen in de ondersteuning rondom de scheiding, zoals bij het vormgeven van een omgangs-/zorgregeling, het Ouderschapsplan waarbij input vanuit het kindperspectief kan worden aangeleverd of de praktische uitvoering van afspraken voor de kinderen en deze kunnen worden geëvalueerd.

 • Werkt de Kindbehartiger samen met nog meer professionals?

Kindbehartigers werken nauw samen met andere professionals, zoals advocaten, mediators, financieel planners, scheidingsexperts, scheidingscoaches, kindertherapeuten, jeugdpsychologen, ouder- en kindadviseurs of jeugdbescherming.

 • Kan de Kindbehartiger overleg plegen met andere professionals die eerder betrokken zijn geweest?

De Kindbehartiger bespreekt bij de aanvang van het traject welke hulp er al heeft plaatsgevonden en vraagt om toestemming om tot intercollegiaal overleg over te kunnen indien nodig.

 • Kunnen gesprekken ook afzonderlijk plaatsvinden of moet dit altijd gezamenlijk?

Sommige situaties maken het lastig of emotioneel om het gesprek in te gaan samen met de andere ouder. De voorkeur gaat uit naar de betrokkenheid van beide ouders. De mogelijkheden kunnen worden besproken om de ondersteuning op andere wijze te laten plaatsvinden, waarbij de gesprekken afzonderlijk plaatsvinden. De Kindbehartiger bekijkt wel altijd op welke wijze beide ouders geïnformeerd en betrokken kunnen worden. Dit wordt bekeken vanuit de belangen van het kind en de rol van beide ouders hierbij. Ook wordt gekeken naar de vereisten vanuit nationale- en internationale wetgeving hieromtrent.

 • Hoe zit het met de bescherming van gegevens (privacy) ?

Kindbehartigers werken volgens de Privacy wetgeving (sinds 25 mei 2018 de AVG) en gaan vertrouwelijk met gegevens om. Een Kindbehartiger zal doorgaans niet zonder medeweten en toestemming van de (gezaghebbende) ouder(s) informatie delen met derden. Als de Kindbehartiger zich grote zorgen maakt over het kind, dan kan hier van worden afgeweken. Hierover worden ouders en/of het kind, op kindvriendelijke wijze, geïnformeerd.

 • Hoe wordt de kwaliteit en deskundigheid van Kindbehartigers bewaakt?  

Alle Kindbehartigers zijn ingeschreven in het Register van de Stichting Kwaliteit Kindbehartiger.

 • Waar kan ik een klacht indienen over een Kindbehartiger?  

Er geldt een Klachtenreglement Kindbehartiger. Klachten worden afgehandeld door een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

 • Overige vragen!  

Voor alle vragen kan contact worden opgenomen met de Beroepsorganisatie Kindbehartiger via info@kindbehartiger.nl