Categorie archief: Nieuwsberichten

Raad van Kinderen Beroepsorganisatie Kindbehartiger

Kinderen denken mee

In 2018 gaat de Beroepsorganisatie Kindbehartiger samenwerken met de Missing Chapter Foundation en werken met een eigen Raad van Kinderen.

Is het immers niet logisch om naar de ideeën van kinderen te luisteren over vraagstukken die hun toekomst gaan bepalen en dit ook vanuit de Beroepsorganisatie Kindbehartiger te doen? Zo treedt de organisatie niet alleen op voor de belangen van kinderen, hun positie en hun rechten, maar wordt de Beroepsorganisatie ook nog eens door kinderen zelf gedragen. “Mooier kan haast niet”, zo geeft Marieke Lips als oprichtster van de Beroepsorganisatie en ontwikkelaar van de rol van de Kindbehartiger aan. “De samenwerking met de Missing Chapter Foundation en een eigen Raad van Kinderen hebben sluit zo aan bij onze visie en missie als ook het gedachtegoed waarom de Kindbehartiger ooit is ontstaan. Wij hopen met de Raad van Kinderen de organisatie krachtiger te kunnen maken als ook verdieping te vinden in de rol van de Kindbehartiger, geheel ingegeven vanuit het perspectief van kinderen. Ook hopen we een structurele bijdrage te kunnen leveren op landelijk niveau vanuit het gedachtegoed van de Raad van Kinderen, dit zodat er meer Raden van Kinderen komen in de sector rondom scheidingen.”

Met de Raad van Kinderen gaan kinderen structureel meedenken met de Beroepsorganisatie en haar leden over strategische en maatschappelijke vraagstukken. Zo kunnen kinderen  hun stem laten doorklinken over dat wat hen raakt in de wereld om hen heen en kunnen het bestuur en de Kindbehartigers nieuwe denkrichtingen ontdekken en geïnspireerd worden door de creatieve denkkracht van kinderen. Kinderparticipatie wordt volledig voorop gezet, mede ingegeven vanuit artikel 12 IVRK: een Beroepsorganisatie Kindbehartiger voor en door kinderen.

Lees hier meer over de Raad van Kinderen en hier meer over de Missing Chapter Foundation.

Kerstreclame in 2017

De PLUS heeft een kerstreclame voor 2017 gemaakt.
Dit meisje beweegt zich heen en weer tussen haar gescheiden ouders. Wanneer haar vader met kerst alleen thuis zit, doet het meisje iets wat veel kinderen het allerliefst zouden willen.

De reclame ontroert mensen, maar er volgden ook reacties op in negatieve zin. Dit nu de reclame niet volledig de realiteit waarin wij leven zou weergeven, al zien wij als Kindbehartigers in de praktijk soms ook dat het zo wel kan gaan. Er zou ook een voorbeeld aan kunnen worden genomen hoe het ook kan wanneer er sprake is van een scheidingssituatie. Een klein gebaar, een handreiking als ouders naar elkaar, juist voor kinderen op bijzondere dagen zoals de kerst kan hen zo helpen. Zie hiervoor ook het Sinterklaas gedicht van een 13 jarige die door een Kindbenartiger is ondersteund.

Bekijk hier de reclame.

 

Hartversterkertje voor kinderen met onmogelijke ouders

Op zaterdag 13 januari 2017 gaat de familievoorstelling Spijker (+8) in premiere.
Een nieuwe tragikomedie  van Roel Adam, over kinderen van wie de ouders niet meer door een deur kunnen.

Spijker heeft onmogelijke ouders. Zijn moeder komt erachter dat zijn vader zijn baan kwijt is. Dat probeerde hij geheim te houden, maar toen dat mislukte werden ze nog onmogelijker dan normaal. Nu zijn ze uit elkaar, maar er is te weinig geld om te verhuizen dus hebben ze alles door de helft gedaan. Maar hoe splits je één W.C., of één keuken? En hoe werkt dat met één kind..?

Spijker is een schrijnende komedie over een binnenste buiten gedraaide wereld, een hysterische moeder en een punctuele vader en over twee kinderen die recht door zee gaan waar volwassenen liever een omweg nemen. Lukt het ze om Spijkers ouders weer bij elkaar te brengen?

 

Dag van de Scheiding

Op 8 september 2017 is het de Dag van de Scheiding. De Beroepsorganisatie Kindbehartiger en haar leden staan die dag klaar voor gratis advies rondom de positie van kinderen en hun ouders in een scheidingssituatie. Daarnaast geven wij die dag een workshop Kindbehartiging weg aan een organisatie en verloten wij een boekje ‘de kleine kolibrie laat zijn hart spreken‘.

Geef aan waarom jouw organisatie de workshop kan gebruiken en/of waarom jij het boekje kunt gebruiken voor de begeleiding van kinderen in een scheidingssituatie.

Blog bij Villa Pinedo over Kindbehartiger

Jasper is 12 jaar oud en heeft van de Rechtbank een brief ontvangen waarin aan hem wordt gevraagd naar zijn mening over de scheiding van zijn ouders. Hij heeft geen idee wat hij moet doen met deze brief en heeft eigenlijk hulp nodig. Hij weet niet wat hij wel of niet moet vertellen en hij twijfelt zelfs of hij wel in gesprek moet gaan met de rechter. Jasper kan dan hulp inschakelen van een Kindbehartiger.

Wat doet een Kindbehartiger voor kinderen en ouders?
In Nederland hebben minderjarigen in beginsel geen zelfstandige rechtsingang en vormen zij geen partij bij juridische procedures. Wanneer ouders gaan scheiden, spelen de belangen van kinderen echter wel een grote rol en gaat het over hun toekomst. Ieder kind verdient het dan dat zijn stem gehoord wordt. Ouders gaan uit elkaar, maar blijven op hun beurt wel ouder van het kind. Helaas worden toch vaak kinderen de dupe van de conflictsituatie. Daarom verdienen zij bescherming en ondersteuning. Een Kindbehartiger is er speciaal voor kinderen in scheidingssituaties, zowel tijdens de scheiding, als jaren erna of vlak ervoor.

Lees hier de hele blog.

 

Nederland kan leren van kindbrief Belgie

Kinderen die in een rechtszaak gehoord moeten worden, krijgen een oproepingsbrief om hen hierover te informeren.

Die oproepingsbrief voor kinderen werd op last van de Belgische minister van Justitie Koen Geens aangepast aan de doelgroep. De taal is nu op maat van minderjarigen, milder ook en verstaanbaarder. Een goede zaak. Nuttig om weten: in 2016 werden 3.953 minderjarigen in Vlaanderen opgeroepen. Het Koninklijk besluit dd. 28 april 2017 werd in het Staatsblad gepubliceerd op 22 mei en is sinds 1 juni 2017 in werking getreden.

In de nieuwe versie van de brief spreekt de bevoegde griffie de minderjarigen aan op een eenvoudige en verstaanbare manier. Er wordt uitgelegd wat er van hem of haar verwacht wordt en wat de bedoeling is van het gesprek, steeds rekening houdend met het verhaal en de mening van de minderjarige. De brief werd opgesteld in samenwerking met de kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen en de werkgroep familierechtbank.

De brief werd ook afgetoetst met en goedgekeurd door jongeren. In deze deed men beroep op Vormen vzw. Zij ondervroeg Vlaamse jongeren. De feedback van de jongeren stelde de werkgroep in staat om een voor kinderen en jongeren begrijpbare versie op te stellen.

Hoe ziet de oproepingsbrief ziet er nu uit?

Beste [naam van het kind]
Ik schrijf je deze brief omdat ik binnenkort een beslissing moet nemen in een zaak over [de aard van de zaak wordt toegelicht](2)
Ik moet beslissingen nemen in deze rechtszaak die niet alleen een invloed hebben op jouw ouders, of andere mensen, maar ook op jou. Daarom wil ik ook graag jouw verhaal horen. Zo weet ik wat jullie belangrijk vinden. Als jij ook zo’n gesprek met mij wil, ben je welkom voor een gesprek op [dag] om [..u]
Als jouw zus(sen) en/of broer(s) nu ook deze brief kregen, mogen jullie samen naar de rechtbank komen. Je gesprek met de rechter gebeurt wel apart.
Dit gesprek gebeurt op een rustige plek in de rechtbank en niet in een grote rechtszaal. Het adres en een plattegrond zitten in de envelop bij deze brief. Ik bezorg je ook een briefje voor jouw school om te zeggen dat je afwezig zal zijn.
Wat is de bedoeling?
Ik wil weten wat jij belangrijk vindt. Dit wil niet zeggen dat je verplicht wordt om partij voor één van jouw ouders, of voor iemand anders te kiezen. Ik wil wel weten wat jij voelt en denkt over de situatie. Wil je dus iets kwijt? Kom dan naar dit gesprek.
Let op: ik beslis wat er gaat gebeuren. Ik hou rekening met jouw verhaal en jouw mening, maar ook met andere dingen (vb. wat zegt de wet, wat jouw ouders belangrijk vinden,…). Hierdoor kan het zijn dat mijn beslissing niet hetzelfde is als wat jij me vertelde.
Jij beslist zelf of je een gesprek met mij wil of niet.
Je bent niet verplicht om op deze uitnodiging in te gaan. Kruis onderaan deze brief op het invulstrookje aan wat jij hierover beslist hebt. Stuur deze brief binnen de 8 dagen naar het adres onderaan deze brief.
Hoe verloopt zo’n gesprek?
Er komt een verslag van ons gesprek. Aan het einde van het gesprek zal ik dit verslag samen met jou overlopen. Als er iets in staat wat jij niet oké vindt, mag je dat laten schrappen of verbeteren.
Het is belangrijk dat je weet dat het (verbeterde) verslag in het dossier terechtkomt. Jouw ouders en/of hun advocaten hebben het recht om dat verslag te lezen.
Wil je meer informatie?
Bij deze brief vind je een plan met uitleg hoe je de rechtbank op de dag van het gesprek kan bereiken.
Wil je meer informatie over hoe zo’n gesprek verloopt, dan kan je kijken op www.tzitemzo.be/jongeren/hoorrecht [en (andere website)]. Je kan ook gratis een jeugdadvocaat raadplegen (www.advocaat.be).
Je mag ook altijd contact opnemen met de rechtbank als je nog een vraag hebt: [gegevens van de griffie].
Met vriendelijke groet

Bron: http://miesmagazine.com/verblijfsregeling-en-hoorrecht-kinderen-verstaanbare-uitnodiging/

Onderzoek VU: Invloed vechtscheidingen op kwaliteit van leven kinderen gering.

Ondanks de negatieve gevolgen van vechtscheidingen voor de betrokken kinderen, beoordelen zij hun kwaliteit van leven als vrij positief.

Dit blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU), de Universiteit Utrecht (UU) en de Academische Werkplaats Kindermishandeling (AWK). Kinderen hebben wel last van dagelijkse confrontaties met de gevolgen van de scheiding, zoals het wisselen van huizen, omgaan met verschillende regels en niet altijd de eigen spullen bij zich te hebben. De zeer ernstige conflicten tussen ouders zorgen wel voor traumaklachten bij kinderen. Bijna 50 procent van de kinderen in het onderzoek had een verhoogd risico op posttraumatische stressklachten met betrekking tot de scheiding.

Lees hier het persbericht.

Dag van Kindbehartiging 20 maart

Op 20 maart bestaat de Beroepsorganisatie en de rol van de Kindbehartiger 2 jaar. Ten behoeve van de positie van kinderen in een scheidingssituatie introduceren wij de Dag van Kindbehartiging:

“Op 20 maart is het de Dag van Kindbehartiging. Een dag waarop wij extra aandacht vragen voor de positie van kinderen in een scheidingssituatie, voor hun stem en hun rechten.

Op 20 maart zoomen wij nadrukkelijk in op het IVRK en de General Comments. Op wat het belang van kinderen precies behelst in specifieke situaties. Alsmede hoe wij met elkaar, als volwassenen binnen onze maatschappij, de belangen van kinderen beter kunnen borgen; kinderparticipatie voorop maar daarnaast bescherming bieden voor de kwetsbare positie die kinderen genieten.”

Kindvriendelijk systeem van scheiden
Wij streven naar een kindvriendelijk systeem van scheiden: Ieder kind heeft een stem waarnaar geluisterd moet worden, in lijn met de artikelen 9 en 12 van het VN Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) alsmede 809 Burgerlijke Rechtsvordering.

Dat het gewenst is dat hun stem wordt meegenomen, staat buiten kijf. Kinderen hebben een informele rechtsingang. Zij mogen hun mening geven over die zaken die hen aangaan, zoals de scheidingssituatie van hun ouders. Kinderen verdienen echter ook bescherming om niet te worden betrokken in die zaken die op volwassen niveau spelen. De vraag is of het juridisch speelveld vanuit de beschermingsgedachte een speelveld is waarin kinderen zich zouden moeten begeven.

De positie van kinderen een plek geven kan op kindvriendelijkere manier ingevuld worden, in lijn met het IVRK. Zonder dat er een leeftijdgrens geldt.

Eigen belangenbehartiger kind
Ieder kind in een scheidingssituatie zou in diverse stadia een eigen belangenbehartiger en vertrouwenspersoon moeten worden geboden. Iemand die naast het kind staat. Dit stelt ook artikel 12 IVRK. Bij voorkeur al aan de voorkant van een juridische procedure zodat er niet over de hoofden van kinderen heen wordt besloten.
Een professional die zowel kijkt naar wat het belang van het desbetreffende kind nu concreet inhoudt, alsmede hun vragen beantwoordt. Die hun stem vertaalt naar ouders en overige betrokkenen. Die kinderen buiten het juridisch speelveld houdt, maar er wel toe bijdraagt dat hun stem wordt meegenomen. Die kinderen ook uitleg geeft en aanspreekt op hun eigen rol als kind ten opzichte van hun ouders. Een professional die ondersteuning biedt, maar niet direct in de vorm van therapie, behandeling of een gedwongen kader wanneer dit niet nodig is. Hier zetten wij ons vanuit onze rol voor in.

Een kindvriendelijker rechtssysteem is niet een systeem waarin we meer kinderen, ook op jongere leeftijd, gaan betrekken in volwassen zaken, maar wel een systeem waarbij op passende wijze wordt gezorgd dat de positie van kinderen een plek krijgt en dat de beschermingsgedachte wordt ingevuld.