Bestuur Stichting

De Stichting Kwaliteit Kindbehartiger wordt vertegenwoordigd door de volgende Bestuursleden:

2a10875Lianne van Lith – Voorzitter
Lianne van Lith is een betrokken vertrouwenspersoon die knelpunten zo praktisch mogelijk probeert op te lossen. Zij begeleidt individuele en gezamenlijke processen die met name zijn toegespitst op de vragen van ouders en kinderen. Mensen begeleiden in het blijven communiceren met elkaar, of in het hernieuwde contact aangaan, staat daarbij centraal. Lianne is ervan overtuigd dat iedereen de oplossing voor de eigen situatie in zich heeft. Lianne zet zich graag in om mensen te faciliteren om deze oplossingen weer in het vizier te krijgen en uit te voeren. Lianne is naast MfN-registermediator/Familiemediator, coach en trainer, ontwikkelaar van het Zandkastelenprogramma en het OKEE-begeleidingstraject en treedt op als Bijzondere Curator in Jeugdzaken. Lianne is tevens voorzitter van de Beroepsorganisatie Kindbehartiger en vormt hiermee de verbindende schakel vanuit de Beroepsorganisatie Kindbehartiger naar de Stichting Kwaliteit Kindbehartiger.

 

1c313e4Henny Knechten – Secretaris 
Henny is initiatiefnemer en voorzitter van Stichting Gezond Scheiden voor Kids. Met Gezond Scheiden voor Kids dient Henny een maatschappelijk belang, namelijk kinderen in een scheidingssituatie een stem geven en inzetten op de belangen van kinderen in een scheidingssituatie. Daarnaast is zij in Uden het Gezond Scheiden voor Kids Café gestart, een initiatief dat inmiddels een landelijke uitrol heeft gekregen. Het doel van het Kids Café is om kinderen een plek te bieden waar zij zichzelf kunnen zijn, even weg zijn van de thuissituatie en op laagdrempelige wijze en via mini workshops hun hart kunnen laten spreken in het bijzijn van andere kinderen over de scheiding van hun ouders. Naast Gezond Scheiden voor Kids heeft Henny het Kinderconvenant opgesteld, samen met kinderen, leerkrachten, pedagogen, psychologen en Familierecht advocaten. Het Kinderconvenant draagt ertoe bij dat kinderen een handtekening krijgen en zodoende een stem bij de echtscheiding. Moeilijke woorden en deftige zinnen zijn omgezet in gemakkelijke, begrijpelijke taal. Zo snappen kinderen wat hun rechten maar ook hun plichten zijn. Verder is Henny betrokken geweest als expert bij het Rapport van de Kinderombudsman, opereert zij als kennismakelaar, projectleider, coach, eventmanager, dagvoorzitter en ambassadeur. Het is Henny haar passie om mensen te ontzorgen, te enthousiasmeren en te stimuleren. Samen het onmogelijke mogelijk te maken en dit bewerkstelligen met mensen die dezelfde passie delen.

 

Tineke Rodenburg – penningmeester
Tineke Rodenburg is de grondlegger van Verlieskunde binnen de Hogeschool Utrecht. Toen zij ruim 25 jaar geleden startte als hogeschool docent was het leren omgaan met verlies en rouw een onontgonnen terrein binnen het HBO onderwijs. Met veel ambitie en doorzettingsvermogen is het haar gelukt om verlieskunde op de kaart te zetten binnen vele geledingen van het onderwijs. In de periode dat zij in dienst was van de HU heeft zij vele maatschappelijk werkers opgeleid en begeleid in hun leerproces, niet slechts door het geven van onderwijs maar ook door het geven van supervisie en begeleiding bij hun afstudeerprojecten. Een aantal jaren was zij hoofd van de post-bachelor opleiding Rouw en verliesbegeleiding van de LSR in samenwerking met de Hogeschool Utrecht. Zij heeft deze opleiding ontwikkeld en vormgegeven. Tineke is opgeleid als: maatschappelijk werker, mediator en supervisor, systeemtherapeut, EFT relatietherapeut en rouwtherapeut. Sinds 2012 werk zij volledig vanuit haar eigen praktijk voor psychosociale therapie. Haar praktijk is gevestigd in Kortenhoef. Naast haar specifieke kennis, kunde en ervaring met betrekking tot verlies en rouw in algemene zin en psychosociale problemen, kunnen cliënten ook bij haar terecht voor relatietherapie en begeleiding bij echtscheiding. Zij geeft lezingen, workshops en trainingen op het gebied van verlies en rouw in algemene zin.
In 2013 schreef ze haar eerste boek “Rouwconflict” samen met Marion Uitslag. Hierin wordt de ingewikkelde connectie en verwevenheid tussen verlies en conflict uiteengezet. In 2014 schreef ze mee aan het handboek Rouw, rouwbegeleiding en rouwtherapie van Johan Maes en Harriette Modderman en in 2016 verscheen het boek “Vechten voor je scheiding, schipbreuk geslaagd” waarin de inmiddels succesvol gebleken SCHIP-aanpak wordt gepresenteerd. Dit boek schreef ze samen met haar collega Leoniek van der Maarel.
Tineke is nog steeds als docent betrokken bij de post-bachelor opleiding Rouwbegeleidingskunde van de Hogeschool Utrecht . Daarnaast is zij docent en bestuurslid/adviseur bij de Sociale Academie Utrecht, docent bij de Donsacademie, docent bij Rino-zuid opleiding tot POH-GGZ en geeft ze les aan de Kindbehartiger academy.