Bestuur Stichting

De Stichting Kwaliteit Kindbehartiger wordt vertegenwoordigd door de volgende Bestuursleden:

2a10875Lianne van Lith – Voorzitter
Lianne van Lith is een betrokken vertrouwenspersoon die knelpunten zo praktisch mogelijk probeert op te lossen. Zij begeleidt individuele en gezamenlijke processen die met name zijn toegespitst op de vragen van ouders en kinderen. Mensen begeleiden in het blijven communiceren met elkaar, of in het hernieuwde contact aangaan, staat daarbij centraal. Lianne is ervan overtuigd dat iedereen de oplossing voor de eigen situatie in zich heeft. Lianne zet zich graag in om mensen te faciliteren om deze oplossingen weer in het vizier te krijgen en uit te voeren. Lianne is naast MfN-registermediator/Familiemediator, coach en trainer, ontwikkelaar van het Zandkastelenprogramma en het OKEE-begeleidingstraject en treedt op als Bijzondere Curator in Jeugdzaken. Lianne is tevens voorzitter van de Beroepsorganisatie Kindbehartiger en vormt hiermee de verbindende schakel vanuit de Beroepsorganisatie Kindbehartiger naar de Stichting Kwaliteit Kindbehartiger.

1c313e4Henny Knechten – Penningmeester 
Henny is initiatiefnemer en voorzitter van Stichting Gezond Scheiden voor Kids. Met Gezond Scheiden voor Kids dient Henny een maatschappelijk belang, namelijk kinderen in een scheidingssituatie een stem geven en inzetten op de belangen van kinderen in een scheidingssituatie. Daarnaast is zij in Uden het Gezond Scheiden voor Kids Café gestart, een initiatief dat inmiddels een landelijke uitrol heeft gekregen. Het doel van het Kids Café is om kinderen een plek te bieden waar zij zichzelf kunnen zijn, even weg zijn van de thuissituatie en op laagdrempelige wijze en via mini workshops hun hart kunnen laten spreken in het bijzijn van andere kinderen over de scheiding van hun ouders. Naast Gezond Scheiden voor Kids heeft Henny het Kinderconvenant opgesteld, samen met kinderen, leerkrachten, pedagogen, psychologen en Familierecht advocaten. Het Kinderconvenant draagt ertoe bij dat kinderen een handtekening krijgen en zodoende een stem bij de echtscheiding. Moeilijke woorden en deftige zinnen zijn omgezet in gemakkelijke, begrijpelijke taal. Zo snappen kinderen wat hun rechten maar ook hun plichten zijn. Verder is Henny betrokken geweest als expert bij het Rapport van de Kinderombudsman, opereert zij als kennismakelaar, projectleider, coach, eventmanager, dagvoorzitter en ambassadeur. Het is Henny haar passie om mensen te ontzorgen, te enthousiasmeren en te stimuleren. Samen het onmogelijke mogelijk te maken en dit bewerkstelligen met mensen die dezelfde passie delen.

Inge van der Valk – Secretaris
Inge van der Valk is universitair docent / onderzoeker bij de onderzoeksgroep Jeugd en Gezin van het Departement Educatie en Pedagogiek van de Universiteit Utrecht.
In haar onderzoek houdt zij zich sinds 1999 bezig met de samenhang tussen ouderlijke conflicten, echtscheiding en het functioneren van kinderen en jongeren. Daarbij is zij onder meer met een longitudinaal onderzoek nagegaan wat de gevolgen van een ouderlijke scheiding zijn voor jongeren, heeft zij zich gericht op verschillen tussen conflictueuze en niet-conflictueuze scheidingen, en heeft een effectonderzoek uitgevoerd naar het preventieve programma’s voor scheidingskinderen. Momenteel is zij betrokken bij een aantal onderzoeken rondom scheiding en kinderen. Zo participeert zij in een groot longitudinaal en multidisciplinair onderzoek naar het thuisgevoel van kinderen die opgroeien in verschillende huizen na scheiding getiteld: ‘Waar hoor ik thuis?’. Ook is zij betrokken bij een onderzoek in opdracht van het WODC (onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid), samen met familierecht onderzoekers van de VU en UU. Dit onderzoek gaat om het bestuderen van oorzaken en oplossingen voor ouders die zich niet aan de afspraken rondom omgang en zorg na scheiding houden. Verder doet zij een kleinschalig onderzoek naar de werkzaamheid voor ouderschapsbemiddeling bij conflictscheidingen en is zij betrokken bij de revisie van de richtlijnen scheiding en jeugdigen.
Zij geeft onderwijs in de bachelor en master Pedagogische wetenschappen en in de research master DaSCA. Ook is zij voorzitter van de examencommissie van de bachelor Pedagogiek.